پنجشنبه 08 اسفند 1398

تعلیق به مدت سه ماه

صدور حکم سه ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری رکسان گشت سپید از تاریخ 98/03/28

تعلیق به مدت سه ماه

صدور حکم سه ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری اکسیر گشت سفر از تاریخ 98/03/28

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری خشایار سامان آریایی از تاریخ 98/03/28

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری صبح پرواز مهر از تاریخ 98/03/28

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سلامت صبح سپید از تاریخ 98/03/28

عدم لغو مجوز آژانس افق نما

با توجه به بررسی صورت گرفته توسط اداره کل نظارت و ارزیابی گردشگری لغو مجوز آژانس افق نما بدلیل مشکل ارجاع از طرف معاونت گردشگری بوده است که بدینوسیله تصحیح می گردد.
ویژه برنامه موزه آبگینه و سفالینه برای کودکان کار برگزار شد

ویژه برنامه موزه آبگینه و سفالینه برای کودکان کار برگزار شد

به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان، موزه آبگینه و سفالینه های ایران میزبان گروهی از کودکان کار شد. به‌گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهران شهربانو جهان آرایی مدیر موزه آبگینه ...
نشست هم اندیشی هنرمندان صنایع دستی با مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران

نشست هم اندیشی هنرمندان صنایع دستی با مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران

نشست هم اندیشی جمعی از  هنرمندان صنایع دستی با مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان تهران عصرگاه روز یک شنبه (19 خرداد )  به مناسبت روز جهانی صنایع دستی در سرای هنر فردوسی برگزار شد. مدیرکل میراث فرهنگی است...
مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران : حمایت بیشتر از گروه های آسیب پذیر در حوزه صنایع دستی

مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران : حمایت بیشتر از گروه های آسیب پذیر در حوزه صنایع دستی

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان تهران گفت : سیاست معاونت صنایع دستی استان تهران در سال 98 باید بر محور حمایت بیشتر از گروه های آسیب پذیر فعال در حوزه صنایع دستی نظیر بانوان سرپرست خانوار و افراد دارای معلویت برنامه...