ﺳﻪشنبه 29 خرداد 1403

دماوند

ردیف

نام اثر

كد آرشيو

شهرستان

قدمت

شماره ثبت

تاریخ ثبت

نشانی اثر

1

اصلان تپه و قبرستان  آن

 

دماوند

ساسانی . اوائل اسلامی

1126

10/09/1354

بخش مرکزی، روستاي بومهن

2

امامزادگان صدرالدين و بي بي خاتون

1095

دماوند

قرن 8 و 9  ه.ق

8518

09/02/1382

روستاي مومج

3

امامزاده برهان الدين

2025

دماوند

صفویه _ قاجاریه

12281

30/04/1384

بخش مركزي، روستاي ورونه

4

امامزاده حمزه

1100

دماوند

قرن 5 و 6  ه.ق

8513

09/02/1382

روستاي مبارك آباد

5

امامزاده دو برار (دوبرادر)

1065

دماوند

قرون اوله اسلامي تا ايلخاني

9099

10/03/1382

روستاي مراء

6

امامزاده دوبرار (هادي و حارث)

1064

دماوند

قرن 6 و 7  ه.ق

8688

10/03/1382

روستاي مشاء

7

امامزاده زين العابدين

1139

دماوند

قاجاريه. پهلوی

9149

24/04/1382

ضلع شرقی روستاي زان

8

امامزاده سلطان مطهر

 

دماوند

قرن 9 ه.ق

1092

01/04/1354

بخش مرکزی، روستاي  بومهن

9

امامزاده سيد فخرالدين و سيد جلال الدين

1094

دماوند

قرن 8 ه.ق

8516

09/02/1382

روستاي ساران

10

امامزاده صالح

1062

دماوند

قرن 8 و 9  ه.ق

8686

10/03/1382

روستاي مبارك آباد

11

امامزاده عبدالله و خلیل الله

1093

دماوند

قرن 8  ه.ق

921

25/03/1351

داخل شهر دماوند

12

امامزاده عبدالله آئينه ورزان

 

دماوند

قرن 8 ه.ق

1724

30/01/1366

روستاي آيينه ورزان

13

امامزاده عبداله و عبيداله دماوند

1098

دماوند

اواخر سلجوقي و اوائل مغول

922

04/04/1351

محله درويش

14

امامزاده قاسم

1096

دماوند

قرن 6 و 7  ه.ق

8519

09/02/1382

محله اوره

15

امامزاده قاسم روستاي تاسكين

1069

دماوند

قرن 6 و 7  ه.ق

8684

10/03/1382

روستاي تاسكين

16

امامزاده محمد تقي شهر

1060

دماوند

قرن 7 و 8 ه.ق

8683

10/03/1382

بخش رودهن

17

امامزاده محمد شلمبه

1097

دماوند

قرن 6 و 7  ه.ق

8514

09/02/1382

بعد از شهر گيلانوند

18

امامزاده معطم طاهر

1066

دماوند

قرن 6 و 7  ه.ق

9100

10/03/1382

روستاي اهران

19

امامزاده هاشم جاده هراز

 

دماوند

صفویه

617

23/12/1345

بخش مركزي، روستاي  آبعلي

20

برج شيخ شبلي

1092

دماوند

قرن 5  ه.ق

920

29/03/1351

شرق دماوند

21

بقاياي شيرخشت قلعه

 

دماوند

تاريخي _ اسلامي

8515

09/02/1382

روستاي كهنك

22

بقایای قلعه تخت شاه

2048

دماوند

تاریخی _ اسلامی

14616

16/12/1384

بخش مرکزی، روستای جابان

23

بقایای قلعه رستم

2053

دماوند

اسلامي

14633

16/12/1384

سمت چپ دره سید آباد به طرف شمال

24

بقایای قلعه زور آباد

 

دماوند

تاریخی تا اواخر ایلخانی

13554

23/07/1384

2300 م جنوب روستاي احمد آباد

25

بقایای قلعه شاه قلی

 

دماوند

قرون اوليه اسلامي

14632

16/12/1384

شمال روستای  سید آباد

26

بقایای کوه گنجی

 

دماوند

هزاره 2 و 1 ق.م _ قرن 4 و 5 ه.ق

14602

16/12/1384

شمال شرقی روستای اشندر و گلونک

27

بقعه سيد گتمير

1061

دماوند

صفويه _ قاجاريه

8685

10/03/1382

روستاي آبسرد

28

بارانداز شهر

2552

دماوند

معاصر

20155

22/8/86

شهر دماوند . میدان 17 شهریور . خ تختی

29

پل تاريخي شلمبه

1068

دماوند

قاجاريه _ پهلوي

9102

10/03/1382

روستاي شلمبه

30

پل تاريخي نمير

1137

دماوند

صفويه

10416

01/07/1382

جاده تهران به فيروز كوه،  بخش رودهن

31

پل جاجرود

 

دماوند

سلجوقیان

9492

14/05/1382

روستاي جاجرود

32

پل فردوسي دليچاني (دلي چاي)

1063

دماوند

پهلوي اول ( 1034 ه.ش )

8687

10/03/1382

روستاي دليچاني

33

پل فيروزكوه

1067

دماوند

پهلوي اول

9101

10/03/1382

بخش رودهن

34

تپه قلعه باغ پائین

2019

دماوند

هزاره 1 ق.م

14636

16/12/1384

جنوب غرب روستای زان

35

تپه قلعه خوراب فاجان

 

دماوند

دوران میانه اسلامی (قرن 6 و 7 ه.ق)

13560

23/07/1384

7 ک م جنوب شهر آبسرد روستاي فاجان

36

تپه قلعه سی کوتی

2071

دماوند

تاریخی _ اسلامی

13551

23/07/1384

1320 م جنوب غرب روستاي زان

37

تپه كور قلاع

1071

دماوند

اسلامی

7622

17/12/1381

روستاي آرو

38

تپه گردک

2014

دماوند

هزاره 1 ق.م _ اواخر سلجوقی

14638

16/12/1384

جنوب غرب روستای مغانک

39

تپه گنجی

2065

دماوند

تاریخی

14603

16/12/1384

شرق روستای تمیسان

40

تپه های چشمه شاه

2003

دماوند

تاریخی

13553

23/07/1384

6 ک م غرب روستاي وادان

41

تپه های قلعه دو دره

2039

دماوند

قرن 4 و 5 ه.ق

13552

23/07/1384

جنوب شرق دماوند . منطقه رستم آباد

42

حمام روستاي آرو

 

دماوند

معاصر

8520

09/02/1382

روستاي آرو

43

حمام روستاي نوده

1073

دماوند

صفويه _ زنديه

8523

09/02/1382

روستاي نوده

44

حمام روستای لومان

2070

دماوند

اواسط قاجاريه

14666

16/12/1384

بخش مرکزی، روستای لومان

45

حمام روستای مراء

2044

دماوند

متاخر اسلامي

14671

16/12/1384

بخش مرکزی، شمال روستای مراء

46

حمام شمس الدين كيلان

2050

دماوند

صفویه _ زندیه

13361

22/05/1384

ضلع جنوبي روستاي كيلان

47

حمام آئینه ورزان

2503

دماوند

اواخر صفوی

20263

27/8/86

بخش مرکزی . دهستان ابر شیوه . روستای آئینه ورزان

48

حمام سید آباد( 2504)

2047

دماوند

اواخر صفوی

20262

27/8/86

بخش مرکزی . دهستان ابر شیوه. روستای سید اباد 

49

حمام علی جمال کیلان

2041

دماوند

قاجاريه

14635

16/12/1384

شهر کیلان، حدفاصل میدان مسجد جامع و خانه عیسی طباطبائی

50

حمام محله درويش

1102

دماوند

صفويه

8517

09/02/1382

محله درويش

51

خانه غلامعلي صديقي نژاد

2005

دماوند

پهلوی

13392

25/05/1384

محله احمد آباد

52

خانه محمد باقر علوي

1138

دماوند

پهلوي

9481

14/05/1382

روستاي مرانك

53

خانه ميرزا يعقوب علوي

1140

دماوند

قاجاريه

9483

14/05/1382

روستاي مرانك

54

خانه تاریخی روستای ورونه( 2069)

2501

دماوند

قاجاريه

21251

24/11/86

بخش مرکزی . دهستان جمع آبرود. روستای ورونه

55

خانه تاریخی مبارک اباد

2505

دماوند

پهلوی اول

21250

24/11/86

بخش رودهن . دهستان آبعلی . روستای مبارک اباد

56

دژ گل خندان

 

دماوند

ساساني

2888

05/09/1379

روستاي گل خندان

57

شاهزاده حسين

1059

دماوند

اسلامي _ قرن 7 و 8 ه.ق

8682

10/03/1382

روستاي هوير

58

شهردماوند و اطراف متصل  به آن

 

دماوند

 

56

24/06/1310

مجموعه شهردماوند

59

غار رود افشان

2063

دماوند

قرن 5 و 6  ه.ق

12213

30/04/1384

روستاي رود افشان

60

قصر سرخ حصار (بيمارستان شهيد لواساني)

2494

دماوند

قاجاریه _ معاصر

4636

11/10/1380

8  كيلومتري جاده تهران به دماوند

61

قلعه تیموری

2043

دماوند

قرون اوليه اسلامي

14639

16/12/1384

جنوب روستای مهریز

62

قلعه خسروان

2059

دماوند

پیش از تاریخ _ اوایل تیموری

14634

16/12/1384

800  متری غرب روستای خسروان

63

قلعه سرخ چشمه

2022

دماوند

قرن 4 و 5 ه.ق

14637

16/12/1384

جنوب شرقی روستای مغانک

64

قلعه مروان

 

دماوند

اسلامی

13555

23/07/1384

روستاي مراد

65

قلعه نوذر

2038

دماوند

اوایل اسلامی

13558

23/07/1384

بخش مركزي، روستاي آيينه ورزان

66

قلعه و خانه روستاي خرم ده

 

دماوند

قاجاريه

8522

09/02/1382

روستاي خرم ده

67

قلعه زور آباد ( خاک تپه )

2506

دماوند

ایلخانی

20260

27/8/86

بخش مرکزی . دهستان جمع آبرود . روستای احمد اباد

68

قلعه ورون

2024

دماوند

سلجوقی

14664

16/12/1384

بخش مرکزی، روستای ورونه

69

محوطه  باستانی کبود دره

2011

دماوند

تاریخی

13557

23/07/1384

بخش مركزي، روستاي بولان

70

محوطه گنجی

 

دماوند

پارتی _ ساسانی

13550

23/07/1384

روستاي گرما بسرد

71

محوطه تاریخی ولیران

 

دماوند

اشکانی. ساسانی

16118

20/6/85

بخش مرکزی . دهستان تاررود. 1 ک م جنوب روستای ولیران

72

محوطه  دهن و سوزک

2046

دماوند

هزاره 1 ق.م تا قرن 6 و 7 ه.ق

13556

23/07/1384

روسناي تاسكين

73

مسجد جامع

1075

دماوند

سلجوقي

230

15/09/1314

داخل شهر دماوند، محله درويش

74

مسجد جامع كيلان

1076

دماوند

ايلخاني

8512

09/02/1382

مرکز بافت قدیم شهر کیلان

75

نارنج قلعه

1984

دماوند

اسلامی

13559

23/07/1384

جاده تهران به فيروزكوه، روستاي سربندان

76

نارنج قلعه سرخده

2312

دماوند

تاریخی تا قرن 6 و 7 ه.ق

13561

23/07/1384

بخش مركزي، روستاي سرخده

77

هتل روستاي آبعلي

 

1141

 

دماوند

پهلوي

9482

14/05/1382

45 كيلومتري جاده تهران

78

شهدای جیلارد

 

دماوند

 

 

 

 

78

گورستان يهوديان محله جيلارد

2016

دماوند

-

-

-

-

79

كاروانسراي ورونه

2496

دماوند

-

-

-

-

80

خانه تاريخي سيد مصطفي علوي روستاي مرانك

2020

دماوند

-

-

-

-

81

خانه تاريخي خانم اشرف الدين علوي و خانه آقا علوي مرانك

2021

دماوند

-

-

-

-

82

خانه تاريخي ميرزا علي نقي مرعشي روستاي مرانك

2030

دماوند

-

-

-

-

83

امامزاده فضه خاتون يا فضه شيرين روستاي مراء

2235

دماوند

-

-

-

-

84

امامزاده شمس الدين محمد

2036

دماوند

-

-

-

-

85

بقعه شيخ شريف گيلياردي(شيخ بغدادي) محله جيلارد

2807

دماوند

-

-

-

-

86

خانه تاريخي گلابچي

2062

دماوند

-

-

-

-

87

خانه تاريخي عيسي طباطبائي شهر كيلان

2013

دماوند

-

-

-

-

88

قلعه ديو روستاي اوچينگ(اوچونك)

2029

دماوند

-

-

-

-

89

باغ و عمارت حشمت الديوان

2054

دماوند

-

-

-

-

90

امامزاده بي بي زبيده روستاي خرم ده

2061

دماوند

-

-

-

-

91

امامزاده خوشنام روستاي تنگه بولان

1985

دماوند

-

-

-

-

92

خانه تاريخي جناب دماوندي

2018

دماوند

-

-

-

-

93

كاروانسراي خشتي روستاي ورونه

2002

دماوند

-

-

-

-

94

قلعه شاه قلي روستاي سيد آباد

2040

دماوند

-

-

-

-

95

امامزاده محمد روستاي زان

2012

دماوند

-

-

-

-

96

خانه تاريخي روستاي آئينه ورزان

2006

دماوند

-

-

-

-

97

گاراژ(كاروانسرا) روستاي مغانك

2004

دماوند

-

-

-

-

98

حمام تاريخي روستاي زيارت

2055

دماوند

-

-

-

-

99

امامزاده ابراهيم روستاي دشتك

2035

دماوند

-

-

-

-

100

حمام و مسجد تاريخي بولان دماوند

2015

دماوند

-

-

-

-

101

امامزاده سيد روح الله روستاي جورد دماوند

2023

دماوند

-

-

-

-

102

قلعه خوراب فاجان روستاي فاجان

2042

دماوند

-

-

-

-

103

خانه قاجاري ميرزا محمد علي اسدي و ميرزا حسن گتميري مرانك دماوند

2009

دماوند

-

-

-

-

104

كاروانسراي دره كمبوج(گامبوش)، پل دختر يا آبشار جاده هراز

2037

دماوند

-

-

-

-

105

خانه تاريخي مرتضي اعتماد

2032

دماوند

-

-

-

-

106

سوله و انبار هاي مزرعه تخته ها دماوند

2010

دماوند

-

-

-

-

107

امامزاده پنج تن روستاي بيدك دماوند

2045

دماوند

-

-

-

-

108

خانه تاريخي علي اصغر امير شاهي دماوند

2017

دماوند

-

-

-

-

109

امامزاده عيسي روستاي زيارت

2008

دماوند

-

-

-

-

110

قلعه قاجاري روستاي كوهان

2049

دماوند

-

-

-

-

111

تپه گنجي (قد) روستاي گرمابسرد دماوند

2068

دماوند

-

-

-

-

112

امامزاده زين العابدين روستاي مشاء

2057

دماوند

-

-

-

-

113

حمام قديمي روستاي جابان

2060

دماوند

-

-

-

-

114

قلعه كوه گنجي دماوند

2056

دماوند

-

-

-

-

115

شير خشت قلعه روستاي كهنك دماوند

1070

دماوند

-

-

-

-

116

كاروانسراي سرخه حصار

687

دماوند

-

-

-

-

117

حمام تاريخي روستاي خرم ده

2052

دماوند

-

-

-

-

118

امامزاده بي خاتون روستاي مشهد دماوند

2027

دماوند

-

-

-

-

119

قلاع كفتار دره يا تخت رستم روستاي گرمابسرد

2026

دماوند

-

-

-

-

120

امامزاده شاه مطهر روستاي مشهد دماوند

2031

دماوند

-

-

-

-

121

روستاي مرانك دماوند و خانه هاي تاريخي آن

2236

دماوند

-

-

-

-

122

امامزاده زين العابدين بن عقيل روستاي كوهان دماوند

2007

دماوند

-

-

-

-

123

حمام زيارت

2463

دماوند

-

-

-

-

124

قلعه مروان روستاي مراء

2034

دماوند

-

-

-

-

125

زيارتگاه بي بي خديجه روستاي كوهان دماوند

2239

دماوند

-

-

-

-

126

خانه هاي تاريخي كيلان

2237

دماوند

-

-

-

-

127

حمام عمادالدين كيلان روستاي كيلان شهرستان دماوند

2798

دماوند

-

-

-

-