ﺳﻪشنبه 29 خرداد 1403

شمیرانات

ردیف

نام اثر

كد آرشيو

شهرستان

قدمت

شماره ثبت

تاریخ ثبت

نشانی اثر

1

امامزادگان سيد زاهد و سيد طاهر شکر آب آهار

1422

شميرانات

اواسط صفویه

10392

01/07/1382

بخش رودبارقصران، روستاي آهار

2

امامزادگان فضل و فاضل

1262

شميرانات

قرن 10 و 11 ه.ق

10365

01/07/1382

بخش لواسانات، روستای چهار باغ لواسان بزرگ

3

امامزاده ابراهيم

1279

شميرانات

قرن 8 و 9 ه.ق

10394

01/07/1382

بخش رودبار قصران، روستاي آبنيك

4

امامزاده احمد

 

شميرانات

قرن 7 و 8 ه.ق

1123

04/09/1354

بخش لواسانات، دامنه ارتفاعات شمال

5

امامزاده حسين

1278

شميرانات

قرن 8 و 9 ه.ق

10393

01/07/1382

بخش رودبار قصران، روستاي امامه بالا

6

امامزاده سيد خسرو

1248

شميرانات

قرن 9 و 10 ه.ق

10384

01/07/1382

بخش لواسانات، روستاي ناصرآباد

7

امامزاده صالح

 

شميرانات

قرن 7 و 8 ه.ق

909

28/01/1351

ميدان تجريش

8

امامزاده طيب

1263

شميرانات

قرن 7 و 8 ه.ق

10366

01/07/1382

بخش لواسانات، روستاي رسنان

9

امامزاده طيب

1280

شميرانات

قرن 7 و 8 ه.ق

10395

01/07/1382

بخش رودبار قصران، روستاي آبنيك

10

امامزاده عبدالله

1256

شميرانات

قرن 7 و 8 ه.ق

10376

01/07/1382

مركز شهر لواسان كوچك

11

امامزاده فضلعلي

1258

شميرانات

قرن 7 و 8 ه.ق

10373

01/07/1382

بخش لواسانات، روستای لواسان کوچک، محله ناران

12

امامزاده قاسم

 

شميرانات

صفویه

908

28/01/1351

در مجاورت كوهستان شميران

13

امامزاده محمد باقر

1274

شميرانات

قرن 5 و 6 ه.ق

10389

01/07/1382

بخش رودبار قصران، روستاي رودك

14

امامزاده محمد شعيب

 

شميرانات

اوايل قاجاریه

10379

01/07/1382

بخش لواسانات، روستاي كند سفلي

15

امامزاده محمد و عبدالله

1249

شميرانات

قرن 8 و 9 ه.ق

10383

01/07/1382

بخش لوسانات، روستاي بوجان

16

امامزاده موسي

1242

شميرانات

قرن 7 و 8 ه.ق

10396

01/07/1382

بخش رودبار قصران، روستاي آبنيك

17

امامزاده نقار خانه دشت لار

1423

شميرانات

قرون اولیه و قرن 9.10 ه.ق

10358

01/07/1382

دهستان  لواسان بزرگ . دشت لار

18

امامزاده يوش

 

شميرانات

تیموری

1109

07/07/1354

لواسان بزرگ

19

باغ و گورستان ظهيرالدوله

274

شميرانات

قاجاريه

2001

01/02/1377

خیابان دربند - خیابان ظهيرالدوله

20

پل آبنيك

1243

شميرانات

پهلوی اول

10397

01/07/1382

بخش رودبار قصران، فشم، آبنيك، گرمابدر

21

تپه تنگل خانه

1265

شميرانات

تاريخي _ اسلامي

10368

01/07/1382

بخش لواسانات، دهستان  لواسان کوچک

22

تپه جوهك

1250

شميرانات

تاريخي _ قرون اولیه اسلامي

10382

01/07/1382

بخش لواسانات، روستاي كند عليا

23

تپه حصارك لواسان

 

شميرانات

هزاره 5 ق.م تا اسلامی

1711

21/02/1365

2 كيلومتري جنوب گلندوک لواسان

24

تپه سرقلعه

 

شميرانات

تاريخي _ اسلامي

10364

01/07/1382

بخش لواسانات، روستای لواسان بزرگ

25

تپه سوزگران

1271

شميرانات

هزاره 3 و 2 ق.م _ قرون اولیه اسلامی

10386

01/07/1382

بخش لواسانات، روستاي راحت آباد

26

تپه شوركاب

1255

شميرانات

پیش از اسلام

10377

01/07/1382

بخش لواسانات، ضلع جنوبي شهر لواسان كوچك

27

تپه شيرتازه

1252

شميرانات

قرن 7 و 8 ه.ق

10380

01/07/1382

بخش لواسانات، روستاي كند عليا

28

تپه قليان (فرنگيس)

1259

شميرانات

هزاره 1 ق.م

10362

01/07/1382

بخش لواسانات، روستاي كلان

29

تپه كلابد

1272

شميرانات

هزاره 2 و 1 ق.م _ تاریخی

10387

01/07/1382

بخش لواسانات، روستاي راحت آباد

30

تپه مرغي

1273

شميرانات

اوایل اسلامی

10388

01/07/1382

بخش لواسانات، روستاي راحت آباد

31

تپه ناظم آباد

1254

شميرانات

پیش از اسلام

10378

01/07/1382

بخش لواسانات، روستاي سبوي بزرگ

32

تپه هاي گوشواره

1251

شميرانات

قرن 4 و 5 ه.ق

10381

01/07/1382

بخش لواسانات، روستاي گوشواره

33

جاده تهران شمال و آثار داخل حريم (توچال)

 

شمیرانات

قبل از اسلام . اسلامی

3808

26/9/1380

ارتفاعات البرز، قله توچال

34

حسينيه جماران

 

شمیرانات

معاصر

1853

15/02/1376

خیابان شهيد دكتر باهنر، جماران

35

حمام راحت آباد

1270

شميرانات

صفویه _ قاجاریه

10385

01/07/1382

بخش لواسانات، روستاي راحت آباد

36

حمام روستاي افجه

1268

شميرانات

صفویه _ اوایل قاجاریه

10371

01/07/1382

بخش لواسانات، روستاي افجه

37

حمام سبو كوچك

1266

شميرانات

اوايل قاجاریه

10369

01/07/1382

بخش لواسانات، روستاي سبوي كوچك

38

حمام محله ناران

1085

شميرانات

صفویه

10374

01/07/1382

بخش لواسانات، روستای لواسان کوچک، محله ناران

39

خانه آقاي هومن

1246

شميرانات

اوایل پهلوی دوم

10400

01/07/1382

بخش رودبار قصران، ضلع غربي شهر ميگون

40

خانه حضرت امام خميني (ره)

305

شمیرانات

معاصر

1854

15/02/1376

خیابان شهيد دكتر باهنر، جماران

41

خانه نظام السلطان و درخت  چنارك

 

شميرانات

قاجاريه

2134

21/07/1377

لواسان كوچك، گلندوك

42

خانه نیما یوشیج

350

شمیرانات

پهلوی

4603

17/9/1380

تجریش، خیابان دزاشیب، خیابان رمضانی، کوچه رهبری

43

عمارت باغ فردوس

321

شمیرانات

قاجاريه

1876

11/05/1376

خیابان وليعصر، كوچه بخشايش

44

قبرستان گبري خرسنگ يا پرسنگ

1424

شميرانات

هزاره 2 و 1 ق.م تا اواخر صفویه

10359

01/07/1382

بخش لواسانات، روستای لواسان بزرگ

45

قلعه امامه

362

شميرانات

سلجوقیان به بعد

3972

10/07/1380

رودبار قصران

46

قلعه باغ دره

1257

شميرانات

هخامنش _ ساسانی

10375

01/07/1382

500 متري شمال محله ناران

47

قلعه سر بند ياساكا

1269

شميرانات

قرن 2 و 3 ه.ق تا اوایل صفویه

10372

01/07/1382

بخش لواسانات، روستاي افجه

48

قلعه كيقباد

1247

شميرانات

قرن 4 و 5 ه.ق

10401

01/07/1382

بخش رودبار قصران، شمال غرب شهر ميگون

49

قلعه كيقباد روستاي ايگل

1276

شميرانات

قرن 8 و 9 ه.ق

10391

01/07/1382

بخش رودبار قصران،  روستاي ايگل

50

كاخ مظفري اوشان

1275

شميرانات

قاجاریه

10390

01/07/1382

بخش رودبار قصران، شهر اوشان

51

كاروانسراي چشمه دو برار

1425

شميرانات

صفويه

10357

01/07/1382

بخش لواسانات، روستای لواسان بزرگ

52

مجموعه كاخ موزه سعدآباد

 

شميرانات

قاجاريه تا معاصر

1957

24/10/1376

حد فاصل ميدان دربند و تجريش

53

مجموعه كاخ نياوران

2362

شميرانات

قاجاريه و پهلوی

2025

06/03/1377

خیابان نياوران

54

محوطه استل سومه وار

1264

شميرانات

تاريخي

10367

01/07/1382

بخش لواسانات، روستاي نيكنام ده

55

محوطه امامزاده شاهچراغ

1244

شميرانات

تیموری

10398

01/07/1382

بخش رودبار قصران، روستاي گرمابدر

56

محوطه سرقبر تاجين

1267

شميرانات

هزاره 1 ق.م _ تاریخی

10370

01/07/1382

بخش لواسانات، روستاي سبوي كوچك

57

محوطه لو سرتخته

1245

شميرانات

پارت و ساسانی

10399

01/07/1382

بخش رودبار قصران، روستاي گرمابدر

58

مسجد جامع امام حسن عسگری (ع)

1260

شميرانات

قرن 5 و 6 ه.ق

10363

01/07/1382

بخش لواسانات، روستای لواسان بزرگ

59

مقبره امامزاده اسماعیل شمشک

1994

شميرانات

قاجاریه

23133

2/5/87

بخش رودبار قصران . دهستان رودبار قصران . روستای شمشک

60

ویلای نمازی

2500

شميرانات

پهلوی دوم

20154

22/8/86

شمیرانات . خ نیاوران . خ عمار . پ 14

61

حمام دزاشیب

 

شمیرانات

اواخر قاجار

31560

7/6/95

تهران ،منطقه 1،خیابان دزاشیب،خیابان کریمی،کوچه سید کاوه علوی،جنب حسینیه دزاشیب ،پلاک 2

61

محوطه باستاني موسي كش دشت لار شميران

1999

شميرانات

-

-

-

-

62

محوطه باستاني تنگ سفيد آب شميران

2000

شميرانات

-

-

-

-

63

رباط سنگي آبشار اول سفيد آب دشت لار شميران

2001

شميرانات

-

-

-

-

64

رباط سنگي آبشار دوم سفيد آب دشت لار شميران

1996

شميرانات

-

-

-

-

65

بقعه امامزاده اسماعيل

2571

شميرانات

-

-

-

-

66

قلعه آرو دشت لار شميران

1997

شميرانات

-

-

-

-

67

عمارت قديمي الهيه شهرستان شميران

2790

شميرانات

-

-

-

-

68

خانه ييلاقي سردار اسعد پل رومي شميرانات

1476

شميرانات

-

-

-

-

69

حمام دزاشيب شهرستان شميرانات

2801

شميرانات

-

-

-

-

70

محوطه زيارتگاه مقبره پير جبار گرمابدر رودبار قصران

1995

شميرانات

-

-

-

-