ﺳﻪشنبه 24 تیر 1399

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ساحل گشت از تاریخ 97/08/23

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری اریکه فارس ایرانیان از تاریخ 97/08/23

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بلندآسمان ستاره ثریا از تاریخ 97/08/23

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری کامیار گشت از تاریخ 97/08/20
بازدید رئیس سازمان میراث فرهنگی و دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی از کاخ گلستان

بازدید رئیس سازمان میراث فرهنگی و دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی از کاخ گلستان

علی‌اصغر مونسان معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به همراه زوراب پلولیکاشویلی رئیس سازمان جهانی گردشگری، ولی تیموری معاون گردشگری و دلاور بزرگ نیا مدیرکل میراث فرهنگی استان تهرا...

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ایلیا پرواز قرن از تاریخ 97/08/19

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری دهپویه از تاریخ 97/08/19

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ساینا بال پرواز از تاریخ 97/08/19

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری پاک طینت از تاریخ 97/08/19