چهارشنبه 30 بهمن 1398

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری پرواز بی نهایت از تاریخ 98/03/28

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سایبان سفر کهن از تاریخ 98/03/28

تعلیق به مدت سه ماه

صدور حکم سه ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری رکسان گشت سپید از تاریخ 98/03/28

تعلیق به مدت سه ماه

صدور حکم سه ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری اکسیر گشت سفر از تاریخ 98/03/28

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری خشایار سامان آریایی از تاریخ 98/03/28

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری صبح پرواز مهر از تاریخ 98/03/28

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سلامت صبح سپید از تاریخ 98/03/28

عدم لغو مجوز آژانس افق نما

با توجه به بررسی صورت گرفته توسط اداره کل نظارت و ارزیابی گردشگری لغو مجوز آژانس افق نما بدلیل مشکل ارجاع از طرف معاونت گردشگری بوده است که بدینوسیله تصحیح می گردد.
ویژه برنامه موزه آبگینه و سفالینه برای کودکان کار برگزار شد

ویژه برنامه موزه آبگینه و سفالینه برای کودکان کار برگزار شد

به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان، موزه آبگینه و سفالینه های ایران میزبان گروهی از کودکان کار شد. به‌گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهران شهربانو جهان آرایی مدیر موزه آبگینه ...