شنبه 30 تیر 1403

انجمن های صنفی

 

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران                                         www.aattai.org

 

انجمن صنفی دفاتر خدمات سفر و گردشگری استان تهران                                   

 

جامعه تور گردانان ایران                                                                                                   www.itoa.ir

 

جامعه هتل داران ایران                                                                                           http://www.hoteldaran.com

 

اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان های استان تهران                                         www.tehranhoteling.com

 

کانون راهنمایان گردشگری ایران                                                                                       www.iftga.ir

 

جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی                                                                              www.itga.ir

 

انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران                                                                   www.ttga.ir