ﺳﻪشنبه 29 خرداد 1403

شهریار

ردیف

نام اثر

كد آرشيو

شهرستان

قدمت

شماره ثبت

تاریخ ثبت

نشانی اثر

1

آتشكده تخت رستم

 

شهریار

اشکانی _ ساسانی

303

29/09/1316

بخش مركزي

2

آق تپه اميريه شهريار

1163

شهريار

سلجوقی

9908

11/06/1382

بخش ملارد، روستاي اميريه

3

آق داشي تپه

1173

شهريار

هزاره اول ق. م

9907

11/06/1382

بخش ملارد، روستاي گمرگان

4

امامزاده حضرتين

1330

شهريار

قاجاريه

10799

02/11/1382

شرق شهر قدس. روستاي پرنان

5

امامزاده شاهزاده حمزه

1159

شهريار

قاجاريه

9901

11/06/1382

بخش ملارد، روستاي شهرآباد

6

امامزاده فرخنده خاتون

1386

شهريار

صفويه

10798

02/11/1382

روستاي ويره

7

برج مقبره بابا محمود

1240

شهريار

اوایل دوره اسلامی . سلجوقی

25375

18/12/87

دهستان جوقین . روستای قصطانک . ابتدای شهر وحیده . جنوب محله قصطانک

8

پل آبرسان بادامك

1169

شهريار

قاجاريه

9896

11/06/1382

بخش مركزي، روستاي بادامك

9

پل آبرسان ورامينك

1168

شهريار

قاجاريه

9898

11/06/1382

بخش مركزي، روستاي ورامينك

10

پل دختر بادامك

1170

شهريار

قاجاريه

9895

11/06/1382

بخش مركزي، روستاي بادامك

11

تپه پیش از تاریخی  ارسطو

1497

شهريار

پيش از تاريخ

3793

12/06/1380

روستاي ارسطو

12

تپه اسلامي ارسطو

 

شهريار

پیش از تاریخ

2891

05/09/1379

بخش اشتهارد، روستاي ارسطو

13

تپه الورد

1382

شهريار

سلجوقی

10303

01/07/1382

بخش مركزي، روستاي الورد

14

تپه بالابان

 

شهريار

اسلامی

3503

25/12/1379

جنوب جاده شهريار به تهران

15

تپه بالكي

 

شهريار

هزاره 1 تا 3 ق.م

1416

16/03/1356

روستای مهرچين

16

تپه حسين آباد

 

شهريار

هزاره 5و 6 ق.م تا دوران صفوی

10305

01/07/1382

بخش ملارد، شرق دهستان  بي بي سكينه، ماهدشت، اشتهارد

17

تپه حصار سالپوش

1165

شهريار

هزاره اول ق. م

9905

11/06/1382

بخش ملارد، روستاي حصار سالپوش

18

تپه حصارك غفاري

 

شهريار

تاریخی _ اسلامی

3505

25/12/1379

روستاي حصارك غفاري

19

تپه باستانی فردوس

 

شهریار

سلجوقی

2892

5/9/1379

جاده رباط کریم – شهریار . فردوسیه

20

تپه باستانی وسطر

 

شهریار

اسلامی

2884

5/9/1379

شمال شاهد شهر

21

تپه باستانی جوقین

 

شهریار

تاریخی

2889

5/9/1379

وحدیه . روبروی شهرداری

22

تپه باستانی خاتون لر

 

شهریار

اسلامی

2885

5/9/1379

صفا دشت . روستای خاتونلر

23

تپه باستانی شیرین اباد

 

شهریار

اسلامی

2890

5/9/1379

روستای بید گنه

24

تپه سلیمان

 

شهریار

اسلامی

3105

7/11/1379

صفا دشت . روستای سلیمان

25

تپه خاوه

1162

شهريار

سلجوقی

9909

11/06/1382

بخش مركزي، روستاي خاوه

26

تپه دكين

1171

شهريار

سلجوقی

11043

17/05/1383

بخش ملارد، روستاي دكين

27

تپه ده مويز

1381

شهريار

سلجوقی

10306

01/07/1382

بخش مركزي،  روستاي ده مويز

28

تپه فرارت

 

شهریار

اسلامی

3108

25/12/1379

روستاي فرارت

29

تپه قلعه دكين

1172

شهريار

سلجوقی

9903

11/06/1382

بخش ملارد، روستاي دكين

30

تپه گاوميش خانه

1385

شهريار

هزاره 5 و 6 ق. م

10308

01/07/1382

بخش ملارد، روستاي يوسف آباد

31

تپه نصير آباد

1384

شهريار

سلجوقی

10307

01/07/1382

بخش مركزي، روستاي نصيرآباد

32

ترپاق تپه

1383

شهريار

پیش از اسلام

10302

01/07/1382

بخش مركزي، روستاي ترپاق تپه

33

تپه سینک

 

شهريار

هزاره 1 ق . م

23871

25/8/87

بخش مرکزی . دهستان فردوس . روستای خاوه . بلوار امام خمینی . پشت کارواش

34

تپه کاووسیه

1387

شهريار

پیش از تاریخ هزاره 3 و 4 ق . م

23873

25/8/87

بخش قدس . شهر قدس . انتهای بلوار کاووسیه . داخل باغ ماهان

35

حمام دهك

1335

شهريار

قاجاريه

10796

02/11/1382

بخش ملارد، روستاي دهك

36

زال تپه

1380

شهريار

پیش از اسلام . سلجوقی

10304

01/07/1382

بخش ملارد، روستاي كوشكك

37

سلبي تپه شهريار

1174

شهريار

هزاره 1 ق . م

9906

11/06/1382

بخش ملارد، روستاي گمرگان

38

شاخ تپه

1553

شهريار

سلجوقی

11044

17/05/1383

بخش ملارد، روستاي يوسف آباد

39

قلعه ارغش آباد

1333

شهريار

قاجاريه

10795

02/11/1382

بخش ملارد، روستاي ارغش آباد

40

قلعه پامپوخلي

1160

شهريار

اسلامی . صفوی

9904

11/06/1382

1 كيلومتري شرق روستاي محمود آباد، جنوب جاده منتهي به رودشور

41

قلعه دهشاد

1164

شهريار

قاجاريه

9900

11/06/1382

بخش مركزي، روستاي دهشاد پائين

42

قلعه فرامرز

1332

شهريار

قاجاريه

10797

02/11/1382

بخش ملارد، روستاي خوشنام

43

قره تپه

 

شهریار

هزاره 4 . 5 ق. م

2256

27/10/1377

جنوب شرق شهریار

44

قلعه قجير شهريار

1167

شهريار

سلجوقیان

9899

11/06/1382

بخش ملارد، روستاي قجير

45

محوطه بابا سلمان

1161

شهريار

عصر آهن _ تاریخی

9897

11/06/1382

بخش مركزي، روستاي بابا سلمان

46

نقوش صخره اي كفترلو

1166

شهريار

اسلامی

9902

11/06/1382

بخش ملارد، روستاي دولت آباد

47

امامزاده محمد جوقين(ع)

2664

شهریار

-

-

-

-

48

حمام قديمي شهر قدس(قلعه حسن خان)

2663

شهريار

-

-

-

-

49

تپه رزكان  (1388)

2672

شهريار

-

-

-

-

50

تپه باستاني كوشكك

2671

شهريار

-

-

-

-

51

قلعه زرين آباد

1331

شهريار

-

-

-

-

52

تپه رامين

1329

شهريار

-

-

-

-

53

حمام قديمي روستاي شش

2666

شهريار

-

-

-

-

54

تپه خاكي شهريار

1334

شهريار

-

-

-

-

55

آق تپه روستاي شش

2667

شهريار

-

-

-

-

56

محوطه دهشاد

2460

شهريار

-

-

-

-