دوشنبه 05 اسفند 1398
جستجو

پرهام جانفشان

مدير كل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران

نادر زینالی

معاون توسعه مدیریت

مرتضی ادیب زاده

سرپرست معاونت میراث فرهنگی

محمد کرمی

سرپرست معاونت امور گردشگری

امیر الهی

سرپرست معاونت سرمایه گذاری و تامین منابع

پروانه حیدری

معاون صنایع دستی

مجيد نوروزبيگي

مشاور مدير کل و رئیس حراست

سیروس افسر

ذیحساب اداره کل

احمدرضا حیدری

مدیر فنآوری اطلاعات و آمار

مهدی وحیدی

مدیر روابط عمومي و امور فرهنگی

فرج الله ایرانپور

مدیر امور حقوقی

زهرا بابایی

سرپرست اداره میراث فرهنگی شهر تهران

فاطمه زیوری

مدیر امور اداری

سرهنگ محمدجواد سیفی

سرپرست یگان حفاظت میراث استان تهران

شهربانو جهان آرایی

مدیر موزه آبگینه و سفالینه های ایران

صدیقه قدرت آبادی

مدیر موزه رضا عباسی

پریسا بیضایی

مدیر موزه فرش

مهدی کارخانی

مدیر موزه نقاشی پشت شیشه

علی رفیعی

مسئول اداره شمیرانات

امیر مسیب رحیم زاده

مسئول اداره شهرری

شهرام شریفی

مسئول اداره دماوند

لیدا حاتمی

مسئول دفتر پردیس

کامروز انبیر

مسئول پشتیبانی