شنبه 30 تیر 1403

شهرستان پاکدشت

شهرستان پاكدشت در جنوب شرقى استان تهران و در مسير محور بزرگراه امام رضا)ع( قرار دارد كه وسعتى معادل 750 كيلومتر مربع از مساحت استان تهران را به خود اختصاص داده است. اين شهرستان كه از دو بخش مركزى و شريف آباد تشكيل شده، از شمال به رشته كو ههاى البرز و دماوند، از غرب به تهران و رى، از جنوب به بخش مركزى شهرستان ورامين و شهر قرچك و از شرق به استان سمنان و شهرستان گرمسار محدود می شود. طبق اظهارات پژوهشگران، بسيارى از روستاهاى پاكدشت نامهايى باستانى دارند و به همين لحاظ اين شهرستان از نظر باستان شناسى داراى اهميت ويژه اى است. نتايج به دست آمده از كشفياتى كه طى سا لهاى اخير صورت گرفته نشان می دهد كه پاكدشت علاوه بر اهميت از لحاظ سابقه سكونت بشر، يكى از مراكز مهم تمدن ايران بوده به طورى كه اين دشت تاريخى كهن را در دل خود جاى داده است. پاكدشت از نظر آب و هوا گرم و نيمه خشك بوده ولى قسمتهاى شمالى آن به دليل وجود ارتفاعات معتدل است. متوسط بارندگى در پاكدشت 180 ميليمتر در سال است و بادهاى موسمى معمولى ترين بادهاى منطقه هستند كه در اوايل بهار و اواسط پاييز در آن می وزند.

اگر شما به گل و گياه علاقه مند هستيد فرصت سفر به پاكدشت را هرگز از دست ندهيد. مردمان اين شهرستان با بهره گيرى از نعمتهاى خدادادى نظير آب رودخانه جاجرود، اقليم مناسب و خاك حاصلخيز  پرورش گل و گياه را به عنوان يك شغل اصلى انتخاب كرده اند و امروز نقش عمده اى در بازارهاى گل و گياه داخل و حتى خارج از كشور دارند.امروزه می توان چنين تعبير كرد كه طراوت گل هاى زيبا با اكوسيستم پررمز و راز كوير در هم آميخته و پاكدشت را به شهرى تبديل كرده است كه گل هاى زيبايش زينت بخش خاطرات شيرين بسيارى از ماست. پي