یکشنبه 05 بهمن 1399
  • 0 کاربران آنلاین
  • 42826 بازدید کل 800017 کلیک
  • 145 بازدید امروز 1909 کلیک
  • 123 بازدید دیروز 1379 کلیک
  • 517 بیشترین بازدید روزانه 3586 کلیک
ساعت بازدید کلیک درصد بازدید
ساعت 0 تا 1 2099 18659
4%
ساعت 1 تا 2 1763 15475
3%
ساعت 2 تا 3 1599 13448
3%
ساعت 3 تا 4 1456 13340
2%
ساعت 4 تا 5 1443 11841
2%
ساعت 5 تا 6 1368 12334
2%
ساعت 6 تا 7 1458 12984
2%
ساعت 7 تا 8 1623 14793
3%
ساعت 8 تا 9 1966 19977
3%
ساعت 9 تا 10 2612 31528
5%
ساعت 10 تا 11 3011 36119
5%
ساعت 11 تا 12 3296 37710
6%
ساعت 12 تا 13 3286 38175
6%
ساعت 13 تا 14 2937 33185
5%
ساعت 14 تا 15 2655 28948
5%
ساعت 15 تا 16 2498 27137
4%
ساعت 16 تا 17 2390 23775
4%
ساعت 17 تا 18 2199 20961
4%
ساعت 18 تا 19 2282 20057
4%
ساعت 19 تا 20 2156 19059
4%
ساعت 20 تا 21 1998 20160
3%
ساعت 21 تا 22 2053 19330
3%
ساعت 22 تا 23 2014 19543
3%
ساعت 23 تا 24 2077 18433
3%
روز بازدید کلیک درصد بازدید
1399/11/05 145 1909
47%
1399/11/04 123 1379
40%
1399/11/03 1 670
0%
1399/11/02 1 777
0%
1399/11/01 1 1128
0%
1399/10/30 1 960
0%
1399/10/29 1 971
0%
1399/10/28 1 880
0%
1399/10/27 1 838
0%
1399/10/26 1 756
0%
1399/10/25 1 873
0%
1399/10/24 1 1203
0%
1399/10/23 1 1180
0%
1399/10/22 1 1075
0%
1399/10/21 1 1340
0%
1399/10/20 1 1272
0%
1399/10/19 1 852
0%
1399/10/18 1 873
0%
1399/10/17 1 1235
0%
1399/10/16 1 1599
0%
1399/10/15 3 1847
0%
1399/10/14 1 1880
0%
1399/10/13 1 1651
0%
1399/10/12 3 1590
0%
1399/10/11 1 1340
0%
1399/10/10 2 1740
0%
1399/10/09 3 1822
0%
1399/10/08 2 1752
0%
1399/10/07 1 1802
0%
1399/10/06 1 2020
0%
1399/10/05 2 2418
0%
نام سیستم عامل بازدید کلیک درصد بازدید
Unknown
19563 364683
73%
WinNT
6129 154894
23%
UNIX
585 3630
2%
WinXP
299 3714
1%
Win16
6 13
0%
Win2000
4 31
0%
MacPPC
3 5
0%
Win98
1 1
0%
نام مرورگر بازدید کلیک درصد بازدید
Chrome
13078 247390
48%
other
9473 205989
34%
Safari
2351 32562
8%
Firefox
1931 35032
7%
IE
370 5998
1%
نام صفحه بازدید کلیک درصد بازدید
صفحه اصلی 11760 93321
96%
گالری تصاویر 63 526
0%
اخبار 61 869
0%
صفحه اصلی 52 137
0%
بانک اطلاعاتی 24 48
0%
معرفی مدیران 15 24
0%
فهرست آموزشگاهها 12 17
0%
خدمات الکترونیک 6 11
0%
تعلیق 6 8
0%
تعلیق 6 8
0%
فرم های تاسیسات گردشگری 5 10
0%
آموزش ضمن خدمت 5 6
0%
صدور مجوز بند ب 5 7
0%
موزه آبگینه و سفالینه 4 5
0%
ورامین 4 6
0%
موزه نقاشی پشت شیشه 4 5
0%
بخشنامه ها و دستورالعمل ها 4 5
0%
لغو 3 4
0%
لغو 3 4
0%
موزه رضا عباسی 3 5
0%
بهارستان 3 4
0%
معاونت در یک نگاه 3 4
0%
نمودار سازمانی 3 4
0%
بخشنامه ها و دستورالعمل ها 3 14
0%
بخشنامه ها و دستورالعمل ها 3 14
0%
آئین نامه ها 3 4
0%
امور پشتیبانی 3 4
0%
معاونت در یک نگاه 3 4
0%
واحد ثبت شکایات 3 4
0%
امور زنان و خانواده 3 4
0%
مدیرکل 3 4
0%
شهرری 3 4
0%
تهران 3 5
0%
کتابخانه و مراکز اسناد 3 4
0%
تماس با ما 3 5
0%
پرسش و پاسخ 3 4
0%
معاونت در یک نگاه 3 4
0%
اسلامشهر 3 4
0%
فرم های دفاتر 3 4
0%
تولیدات فرهنگی و انتشارات 2 4
0%
فنآوری اطلاعات و آمار 2 3
0%
معاونت در یک نگاه 2 3
0%
شمیرانات 2 3
0%
فیروزکوه 2 3
0%
دماوند 2 3
0%
فیروزکوه 2 3
0%
رباط کریم 2 3
0%
ذی حسابی و امور مالی 2 3
0%
مناقصه و مزایده 2 3
0%
Search Results 2 3
0%
آمار بازدید 2 3
0%
معرفی سازمان 2 3
0%
امور حقوقی 2 3
0%
شمیرانات 2 3
0%
آئین نامه نظارت 2 3
0%
تهران موزه ای به وسعت یک شهر 2 3
0%
Chinese brochure 德黑兰的景点 2 3
0%
معاونت در یک نگاه 2 3
0%
روابط عمومی و امور فرهنگی 2 3
0%
اسلامشهر 2 3
0%
حراست 2 3
0%
مناقصات و مزایدات 1 1
0%
ورامین 1 2
0%
معرفی کتاب 1 2
0%
مراکز فرهنگی و هنری 1 2
0%
شهرری 1 2
0%
پیشوا 1 2
0%
یگان حفاظت 1 2
0%
آئین نامه ایجاد و اصلاح 1 2
0%
قرچک 1 2
0%
پاکدشت 1 2
0%
پردیس 1 2
0%
بخشنامه و دستورالعمل 1 2
0%
انجمن های صنفی مرتبط 1 2
0%
انجمن های صنفی مرتبط 1 2
0%
پژوهش و باستان شناسی 1 2
0%
دماوند 1 2
0%
ملارد 1 2
0%
نگارخانه 1 2
0%
شهریار 1 2
0%
فهرست تأسیسات گردشگری 1 2
0%
شهریار 1 2
0%
شهرقدس 1 2
0%
موزه فرش 1 2
0%
کارگاههای فعال مرمت 1 2
0%
پاکدشت 1 2
0%
درخواست کارت 1 2
0%
فرم ها 1 2
0%
امور اداری 1 2
0%
رباط کریم 1 2
0%