شنبه 16 فروردین 1399
  • 0 کاربران آنلاین
  • 19934 بازدید کل 320371 کلیک
  • 77 بازدید امروز 861 کلیک
  • 141 بازدید دیروز 811 کلیک
  • 388 بیشترین بازدید روزانه 3475 کلیک
ساعت بازدید کلیک درصد بازدید
ساعت 0 تا 1 810 8694
3%
ساعت 1 تا 2 602 6813
2%
ساعت 2 تا 3 475 5815
2%
ساعت 3 تا 4 424 5639
1%
ساعت 4 تا 5 377 4551
1%
ساعت 5 تا 6 369 4990
1%
ساعت 6 تا 7 404 5676
1%
ساعت 7 تا 8 528 7395
2%
ساعت 8 تا 9 762 11062
3%
ساعت 9 تا 10 1231 20166
5%
ساعت 10 تا 11 1466 22865
6%
ساعت 11 تا 12 1612 22781
7%
ساعت 12 تا 13 1636 21686
7%
ساعت 13 تا 14 1473 20023
6%
ساعت 14 تا 15 1332 17436
6%
ساعت 15 تا 16 1175 16357
5%
ساعت 16 تا 17 1117 13475
5%
ساعت 17 تا 18 998 11235
4%
ساعت 18 تا 19 980 10825
4%
ساعت 19 تا 20 919 9734
4%
ساعت 20 تا 21 827 11023
3%
ساعت 21 تا 22 838 10087
3%
ساعت 22 تا 23 856 10705
3%
ساعت 23 تا 24 925 9407
4%
روز بازدید کلیک درصد بازدید
1399/01/16 77 861
6%
1399/01/15 141 811
11%
1399/01/14 69 742
5%
1399/01/13 37 493
2%
1399/01/12 37 622
2%
1399/01/11 36 672
2%
1399/01/10 90 841
7%
1399/01/09 99 938
7%
1399/01/08 34 713
2%
1399/01/07 28 798
2%
1399/01/06 39 827
3%
1399/01/05 40 865
3%
1399/01/04 39 889
3%
1399/01/03 50 1193
3%
1399/01/02 55 764
4%
1399/01/01 34 844
2%
1398/12/29 35 920
2%
1398/12/28 35 673
2%
1398/12/27 44 774
3%
1398/12/26 27 744
2%
1398/12/25 22 855
1%
1398/12/24 20 648
1%
1398/12/23 17 687
1%
1398/12/22 30 632
2%
1398/12/21 21 753
1%
1398/12/20 19 1034
1%
1398/12/19 21 1178
1%
1398/12/18 17 589
1%
1398/12/17 19 985
1%
1398/12/16 24 602
1%
1398/12/15 23 697
1%
نام سیستم عامل بازدید کلیک درصد بازدید
Unknown
10244 188580
69%
WinNT
3984 94302
27%
UNIX
318 2857
2%
WinXP
142 2676
0%
Win16
5 12
0%
Win2000
2 8
0%
MacPPC
2 4
0%
Win98
1 1
0%
نام مرورگر بازدید کلیک درصد بازدید
Chrome
9462 151571
63%
other
2259 81579
15%
Safari
1779 24658
11%
Firefox
1339 25983
8%
IE
179 4649
1%
نام صفحه بازدید کلیک درصد بازدید
صفحه اصلی 7412 66352
97%
اخبار 16 236
0%
گالری تصاویر 9 114
0%
صفحه اصلی 9 131
0%
بانک اطلاعاتی 4 22
0%
ورامین 4 13
0%
دماوند 4 13
0%
تهران 4 12
0%
فیروزکوه 3 10
0%
موزه نقاشی پشت شیشه 3 3
0%
فرم های تاسیسات گردشگری 3 7
0%
بهارستان 3 3
0%
تعلیق 3 5
0%
اسلامشهر 2 2
0%
مراکز فرهنگی و هنری 2 3
0%
پیشوا 2 4
0%
یگان حفاظت 2 2
0%
نمودار سازمانی 2 2
0%
صدور مجوز بند ب 2 7
0%
معرفی مدیران 2 21
0%
واحد ثبت شکایات 2 12
0%
حراست 2 2
0%
بخشنامه ها و دستورالعمل ها 2 3
0%
لغو 2 3
0%
تماس با ما 2 41
0%
موزه فرش 2 2
0%
شمیرانات 2 2
0%
فهرست تأسیسات گردشگری 2 8
0%
شهرری 2 3
0%
فهرست آموزشگاهها 2 3
0%
امور حقوقی 2 3
0%
پردیس 2 2
0%
بخشنامه ها و دستورالعمل ها 2 31
0%
آئین نامه نظارت 2 9
0%
معاونت در یک نگاه 2 2
0%
تولیدات فرهنگی و انتشارات 2 2
0%
اسلامشهر 2 4
0%
فرم های دفاتر 2 5
0%
موزه آبگینه و سفالینه 2 12
0%
مناقصه و مزایده 2 2
0%
فیروزکوه 2 2
0%
رباط کریم 2 2
0%
شهریار 2 2
0%
شهرقدس 1 1
0%
مدیرکل 1 2
0%
ذی حسابی و امور مالی 1 1
0%
شهریار 1 1
0%
رباط کریم 1 2
0%
امور اداری 1 1
0%
پژوهش و باستان شناسی 1 1
0%
ملارد 1 1
0%
آئین نامه ایجاد و اصلاح 1 1
0%
قرچک 1 5
0%
Chinese brochure 德黑兰的景点 1 5
0%
بخشنامه و دستورالعمل 1 4
0%
آئین نامه ها 1 1
0%
امور پشتیبانی 1 1
0%
آمار بازدید 1 1
0%
دماوند 1 1
0%
پاکدشت 1 1
0%
پرسش و پاسخ 1 4
0%
معاونت در یک نگاه 1 2
0%
معاونت در یک نگاه 1 1
0%
کتابخانه و مراکز اسناد 1 1
0%
پاکدشت 1 1
0%
تهران موزه ای به وسعت یک شهر 1 1
0%
انجمن های صنفی مرتبط 1 4
0%
فنآوری اطلاعات و آمار 1 1
0%
درخواست کارت 1 1
0%
خدمات الکترونیک 1 4
0%
معاونت در یک نگاه 1 1
0%
معاونت در یک نگاه 1 6
0%
معرفی کتاب 1 1
0%
مناقصات و مزایدات 1 1
0%
آموزش ضمن خدمت 1 3
0%
شهرری 1 1
0%
موزه رضا عباسی 1 2
0%
ورامین 1 11
0%
Search Results 1 10
0%