چهارشنبه 20 فروردین 1399

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سیلوانا سیر تاریخ (98/12/24)

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری افلاک پرواز تاریخ (98/12/24)

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری آروین گشت پارسیان پایتخت تاریخ (98/12/24)

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ظفر پرواز ایرانیان تاریخ (98/12/24)
ثبت ملی 9 میراث معنوی در سال 98

مدیر کل استان تهران اعلام کرد

ثبت ملی 9 میراث معنوی در سال 98

مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان تهران گفت: «در سال 98 تعداد 9 میراث ناملموس استان تهران در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.»

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری ساویس سفر پارسه از تاریخ 98/12/20

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری نوآوران پردیس از تاریخ 98/12/19

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم سه ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری قائم گشت آریا از تاریخ 98/12/13
پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری تا 15 فروردین ماه دارای اعتبار است

پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری تا 15 فروردین ماه دارای اعتبار است

مدیر کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان تهران گفت:  «پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری شامل دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری ،مراکز اقامتی ،پذیرایی و موسسات گردشگری که تاریخ اعتبار آنها از تاریخ 10/12/98 منقضی م...