جمعه 07 آذر 1399

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری پرشین سیر ایرانیان  تاریخ (99/03/27)

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری بسطامیان آریا تاریخ (99/03/27)

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری سلطان سیر تاریخ (99/03/27)

تعلیق به مدت یکماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری میهن پرواز طاها  تاریخ (99/03/27)

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری دیانا پرواز آسمان تاریخ (99/03/27)
صادرات 93میلیارد دلاری صنایع‌دستی از استان تهران

کارنامه صنایع‌دستی در سال 98

صادرات 93میلیارد دلاری صنایع‌دستی از استان تهران

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تهران گفت: «بر اساس اطلاعاتی که معاونت صنایع‌دستی استان ارائه کرده است، آمار صادرات اخذشده از گمرکات کشور بدون محاسبه صادرات چمدانی در سال 98 بیش از 93میلیارد دلا...

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری مهماندار  تاریخ (99/03/27)

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری جاوید گشت ستاره غرب تاریخ (99/03/27)

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری جاوید گشت ستاره غرب تاریخ (99/03/27)