ﺳﻪشنبه 29 خرداد 1403

رباط کریم

رديف

نام اثر

كد آرشيو

شهرستان

قدمت

شماره ثبت

تاريخ ثبت

نشاني اثر

 
 

1

آسیاب آبی

1378

رباط کریم

قاجار

10821

2/11/1382

جنوب شرقی محله بازارک

 

2

امامزاده ابوطالب

2621

رباط کریم

قاجار

27112

27/4/88

بخش مرکزی. دهستان امامزاده ابوطالب. سه راه آدران. روستای آدران

 

3

امامزاده ابراهیم

1317

رباط کریم

صفویه

10934

27/11/1382

واقع در سایت فرودگاه امام خمینی (ره)

 

4

بقعه پیغمبر لوط

1370

رباط کریم

قاجار

10814

2/11/1382

بخش مرکزی . دهستان منجیل آباد. روستای محمد آباد پیغمبر

 

5

پل بازارک

1375

رباط کریم

قاجار

10819

2/11/1382

محله بازارک. خ شهید مجید ناصری

 

6

تپه پرندک 1

 

رباط کریم

پیش از تاریخ

2254

27/10/1377

روستای پرندک

 

7

تپه سفالی معمورین

352

رباط کریم

از هزاره 6 تا هزاره 1 ق.م

2260

27/10/1377

در محدوده فرودگاه امام خمینی (ره)

 

8

تپه قلعه حصارک بالا

1367

رباط کریم

تاریخی

10810

2/11/1382

بخش گلستان . دهستان اسماعیل اباد. روستای حصارک بالا

 

9

تپه قلعه روستای ده حسن

1369

رباط کریم

تاریخی . قاجار

11068

16/6/1383

بخش مرکزی. شرق روستای حسن

 

10

تپه قلعه وجه آباد

1366

رباط کریم

تاریخی . اسلامی

11067

16/6/1383

بخش گلستان. شمال روستای وجه آباد

 

11

تپه گلستان

1389

رباط کریم

هزاره 2 و 1 ق.م

10812

2/11/1382

شهرک گلستان انتهای جاده اسلامشهر به رباط کریم

 

12

خانه آدران

2624

رباط کریم

پهلوی

27114

27/4/88

بخش مرکزی. سه راه آدران. روستای آدران. پ 20

 

13

قره تپه

 

رباط کریم

هزاره 5 و 4 ق. م – قرن 6 و 8 ه . ق

2256

27/10/1377

2 کیلومتر جنوب شرقی شهریار

 

14

کاروانسرای فتحعلیشاهی ( حاج کمال )

2568

رباط کریم

قاجار

1558

19/10/56

مسیر جاده تهران . ساوه . کیلومتر 37

 

15

کاروانسرای سنگی

1377

رباط کریم

قرون اولیه اسلامی – سلجوقی

10822

2/11/1382

بخش مرکزی. دهستان روستای امامزاده ابوطالب . شهرک پرند

 

16

محوطه شهرک فرهنگیان

1277

رباط کریم

پیش از تاریخ

27116

27/4/88

بلوار امام حسین. به طرف تاسیسات شرکت گاز. شهرک فرهنگیان

 

 

17

امامزاده هادي و مهدي روستاي يقه

2637

رباط کریم

-

-

-

-

 

18

امامزاده علي اصغر روستاي آلارد

2620

رباط کریم

-

-

-

-

 

19

امامزاده باقر(ع) روستاي امامزاده باقر

2793

رباط کریم

-

-

-

-

 

20

درخت چنار كهنسال وجه آباد

2625

رباط کریم

-

-

-

-

 

21

مجموعه يخچال بازارك

2629

رباط کریم

-

-

-

-

 

22

تپه حسن آباد

2639

رباط کریم

-

-

-

-

 

23

مجموعه يخچال، قلعه و تپه تاريخي حكيم آباد

2628

رباط کریم

-

-

-

-

 

24

محوطه باستاني شمال جاده كيكاور

1372

رباط کریم

-

-

-

-

 

25

تپه حصار مهتر

1371

رباط کریم

-

-

-

-

 

26

محوطه باستاني شهرك الهيه

1368

رباط کریم

-

-

-

-

 

27

تپه شني بازارك

1376

رباط کریم

-

-

-

-

 

28

محوطه باستاني شمال آلارد چهاردانگه

1373

رباط کریم

-

-

-

-

 

29

قلعه آدران روستاي آدران

2788

رباط کریم

-

-

-

-

 

30

قلعه مفيد موئي روستاي دهشاد پائين

2792

رباط کریم

-

-

-

-

 

31

محوطه باستاني شمال شرق آلارد چهاردانگه

1053

رباط كريم

-

-

-

-