دوشنبه 28 خرداد 1403

معرفی بهارستان

شهرستان بهارستان يكى از شهرهاى جديد استان تهران است كه در تاريخ چهارم اسفند ماه سال 1389 با تصويب هيئت محترم دولت از شهرستان رباط كريم مجزا و مشتمل بر بخش هاى گلستان و بوستان ايجاد شد . شهرستان بهارستان با محوريت دوشهر نسيم شهر و گلستان كه مشتمل بر دهستان هاى صالح آباد،ميمنت آباد، اسماعيل آبادو همدانك ميباشد. محور خط راه آهن سراسرى و آزادراه تهران- ساوه از حاشيه شمالى آن عبور ميكند . اين شهرستان تقريباً خالى از هرگونه عوارض و ناهموارى هاى خاص ميباشد.

آبراه هاى عبورى از اين شهرستان غالباً انشعابات و مسيل هاى منشعب از رودخانه كرج ميباشد .پيشينه تاريخى بهارستان را بايد مقارن و همزمان با رى باستان دانست. وجود بقاع متبركه و مقبره امامزادگان در اين منطقه حاكى از موقعيت مسكونى و اجتماعى اين منطقه در دوران اسلامى ميباشد .همچنان كه در گذشته بسيار دور اين منطقه بر سر راه جاده ابريشم و راه زيارتى خراسان به بغداد قرار داشته

است در حال حاضر نيز وود جاده ترانزيتى تهران ساوه به عنوان عامل و محور اصلى شكل گيرى سكونت و استقرار خطى در اين منطقه ميباشد.تاكنون بيش از 30 اثر تاريخى ، فرهنگى و مذهبى در شهرستان بهارستان شناسايى شده كه از اين میان 10 اثر در فهرست آثار ملى ايران به ثبت رسيده است. يكى از مهمترين شاخصه هاى قابل توجه در شهرستان بهارستان تراكم جمعيتى فوق العاده بالا و نادر اين منطقه در سطح كشور است ضمن آنكه تقريباً از تمامى نقاط كشور مهاجرانى در اين منطقه ساكن شدند و خرده فرهنگ هاى حائز اهميتى را بوجود آورده اند . جالب اينكه اين همزيستى اقوام متعدد در اين بخش از كشور فقط مربوط به دهه هاى اخير نميباشد و همواره در دوران مختلف پيش از تاريخ و تاريخى ايران اقوام گوناگونى در اين منطقه سكونت داشته يا از اين محل به عنوان گذرگاه عبور كرده اند و وجود تپه ها و محوطه هاى باستانى از جمله تپه باستانى ميمنت آباد ، تپه گلستان ، تپه قلعه حصارك ، محوطه باستانى الهيه شاهدى بر اين مدعا است 

بناهای تاریخی