شنبه 08 آذر 1399

(آرشیو ماه آبان 1397)

استقبال دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در خرید صنایع دستی‎

استقبال دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در خرید صنایع دستی‎

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در حاشیه جشنواره‌ ملی فرهنگ و هنر اقوام ایرانی که از تاریخ 26تا 30 آبان ماه در دانشگاه شریف در حال برگزاری است گفت : استقبال دانشجویان در خرید صنایع دستی در این جشنواره بالات...

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری تیروژ پرواز پارس از تاریخ 97/08/28

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری نگین حجاز سیر از تاریخ 97/08/28

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بدر منور از تاریخ 97/08/28

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری جذر و مد گشت آسیا از تاریخ 97/08/28

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری رهام کاشانه پارسیان از تاریخ 97/08/28

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهرداد سیر از تاریخ 97/08/28

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ره گستر کمال سعادت از تاریخ 97/08/28

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سلامت سفر آرتین از تاریخ 97/08/28