جمعه 20 تیر 1399

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری سیما شوق پرواز از تاریخ 97/10/03

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری سورنا سیر از تاریخ 97/10/02

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری وحید از تاریخ97/10/02

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری طلایه از تاریخ97/10/02

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری آوای اتحاد آریا-شعبه  از تاریخ97/10/02

تعلیق به مدت دو ماه

حکم تعلیق شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری پژواک پرواز ایرانیان به مدت دو ماه از تاریخ 97/10/02

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری آشا سیر پارس از تاریخ 97/10/02
دفاتر خدمات مسافرتی حق اسکان مسافران در مراکز غیر مجاز را ندارند

دفاتر خدمات مسافرتی حق اسکان مسافران در مراکز غیر مجاز را ندارند

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران با ارسال بخش نامه ای دفاتر خدمات مسافرتی  را ملزم به اسکان مسافران در مراکز اقامتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی دانست . شهرام علیمحمدی معاون گردشگ...

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری لبخند سیر پارس از تاریخ 97/10/02