شنبه 30 تیر 1403

مجید ژاله نیا

رئیس دفتر شهرستان قرچک

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقيم: 36116069

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

محل خدمت: قرچک، زیباشهر، ابتدای خیابان الحدید، ساختمان تجاری اداری کاج