چهارشنبه 30 بهمن 1398

پریسا بیضایی

مدیر موزه فرش

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 88962093

سوابق تحصیلی

 • کاردان مرمت آثار تاریخی در مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی
  کارشناس موزه داری در مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی
  دانشجو کارشناس ارشد رشته پژوهش هنر در دانشگاه پیام نور

سوابق اجرایی

 • سال1370 لغایت 1371موزه دار موزه ملت در مجموعه تاریخی فرهنگی سعد آباد
  سال 1371 لغایت 1373 ساماندهی کتابخانه مجموعه تاریخی فرهنگی نیاوران
  1373 الی 1374 ساماندهی مرکز اسناد رسمی مجموعه تاریخی فرهنگی سعد اباد
  1374 لغایت 1379 موزه داری کاخ موزه صاحبقرانیه و موزخ جهان نما در مجموعه تاریخی فرهنگی نیاوران
  1380 لغایت 1382 مدیر موزه جهان نما
  1382 ورود به موزه فرش ایران با عناوین راهنما موزه دار – مسئول روابط عمومی و جانشین مدیر موزه
  از سال 1396 تاکنون مدیر موزه فرش ایران
محل خدمت: تهران - تقاطع خ کارگر و فاطمی