ﺳﻪشنبه 24 تیر 1399

مرتضی ادیب زاده

سرپرست معاونت میراث فرهنگی

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 88913412 - 021

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

 • 1- انجام پژوهشهای باستان شناسی، کاوش های علمی، مردم شناسی و هنرهای سنتی با هماهنگی و همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی

  2-بررسی و شناسایی محوطه ها، تپه ها، بناها و مجموعه های تاریخی و تهیه فهرست جامع از آنها و نقشه باستان شناسی

  3-بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی تاریخی کشور

  4-تهیه و اجرای طرحهای لازم به منظور حراست، تعمیر و احیاء آثار، بناها و مجموعه های با ارزش فرهنگی، تاریخی

  5-اظهار نظر در کلیه طرحهای عمرانی جامع و تفصیلی در رابطه با مناطق فرهنگی و تاریخی و موافقت نهایی درباره محوطه ها و بافت ها و اماکن فرهنگی، تاریخی ارزشمند در موارد مذکور و جلوگیری از هرگونه تخریب آنها

  6-تعیین حریم بناها، مجموعه ها و محوطه ها و تپه های تاریخی ثبت شده و ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم

  7-معرفی آثار با ارزش فرهنگی، تاریخی از طریق موزه ها و نمایشگاه ها

  8- ایجاد و توسعه موزه ها

  9-ایجاد مرکز اسناد و مدارک علمی، نقشه ها، تصاویر بناها و ... میراث فرهنگی جهت ارائه خدمات علمی و تحقیقاتی در این زمینه

  10-چاپ و نشر مطالعات و تحقیقات انجام یافته و استفاده از وسایل سمعی و ارتباط جمعی جهت معرفی و شناساندن ارزش های میراث فرهنگی

  11-تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی جهت آماده سازی نیروهای کارآمد در زمینه های مرتبط با میراث فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذیربط

  12-تشویق مردم به مشارکت در فعالیت های مربوط به شناسایی، حفظ و احیاء میراث فرهنگی و نظارت بر آن

  13-ایجاد و گسترش انجمن های میراث فرهنگی در سطح استان

  14-شناسایی و در اختیار گرفتن کلیه اموال ارزشمند فرهنگی، تاریخی استان که جزء میراث فرهنگی محسوب می گردد و توسط دستگاه های مسئول ضبط شده است

  15-برقراری ارتباط و مبادلات علمی و فرهنگی با دانشگاه ها و موسسات و نهادهای مرتبط با هماهنگی پژوهشگاه

  16- همکاری با یگان پاسداران میراث فرهنگی در جهت حفظ و نگهداری محوطه ها و آثار میراث فرهنگی استان عملکرد