چهارشنبه 30 بهمن 1398

پروانه حیدری

معاون صنایع دستی

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقيم: 021-22175777

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

محل خدمت: خیابان ولنجک - خیابان 12 - انتهای یاسمن یکم - معاونت صنایع دستی تهران