شنبه 30 تیر 1403

احسان دهقانی

معاون صنایع دستی

مشخصات فردی

 • متولد: 68 یزد

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 88897628

سوابق تحصیلی

 • مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی - سال 92
  مدیریت بازرگانی - 1401

سوابق اجرایی

 • معاون اداره کل میراث فرهنگی استان یزد
  صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی
  مدیر رفاهی وزارت خانه
  معاون صنایع دستی استان تهران

شرح وظایف

 • • برنامه ريزي، تنظيم راهبردها، سياستها، خط مشي ها و ضوابط به منظور توسعه كمي و بهبود كيفي صنايع دستي كشور
  • برنامه ريزي در جهت حمايت از توسعه كمي و كيفي محصولات صنايع دستي و هنرهاي سنتي بويژه در حوزه صادرات
  • برنامه ريزي و نظارت به منظور ترويج صنايع دستي و هنرهای سنتی و ايجاد تحول در طرحها و توليد و عرضه محصولات با حفظ اصالت ملي و موارد مصرف آنها به ويژه در معماري و شهر سازي
  • برنامه ريزي در جهت تدوين استانداردهاي لازم براي مواد اوليه و روش هاي توليد و صدور گواهينامه هاي درجه كيفيت صنايع دستي و هنرهای سنتی با همكاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
  • برنامه ريزي در جهت حفظ حقوق هنرمندان صنايع دستي و حمايت از مالكيت معنوي و فكري آنها با همكاري مراجع ذيربط
  • هماهنگي در جهت جلب مشاركت مردم و بخش خصوصي و دولتي در جهت سرمايه گذاري داخلي و خارجي در توليد و بازاريابي صنايع دستي با واحدهاي ذيربط
  • انجام مطالعات لازم در خصوص چگونگي گسترش و حضور مؤثر در بازارهاي جهاني به منظور افزايش سهم ايران در بازار جهاني
  • بررسي و تعيين خط مشي هاي لازم در جهت تحقيق و پژوهش در خصوص هنرهاي سنتي و صنايع دستي
  • بررسي در خصوص عضويت در سازمان ها، مجامع و مراكز بين المللي صنايع دستي و هنرهای سنتی و برنامه ریزی در خصوص حضور مؤثر در اينگونه مجامع
  • تهيه ضوابط، مقررات، آئين نامه ها و نظام نامه هاي هدايتي و حمايتي هنرهاي سنتي و صنايع دستي
  • برنامه ريزي در جهت حمايت از هنرمندان و صنعتگران صنايع دستي كشور
  • هماهنگي با مراجع ذيربط در خصوص اعطاي درجه هنري به هنرمندان صنايع دستي و هنرهای سنتی كشور در چارچوب قوانين و مقررات
  • تبادل ارتباط و مبادلات علمي، فرهنگي و فنی با دانشگاه ها، مؤسسات و نهادهاي مرتبط با صنايع دستي در سطح ملي و بين المللي
  • برنامه ريزي براي ايجاد پايگاههاي اطلاع رساني به منظور معرفي صنايع دستي در سطح ملي و بين المللي
  • نظارت بر كارگاههاي توليدي و آموزشي صنايع دستي
  • برنامه ريزي براي ايجاد مراكز اسناد و مدارك صنايع دستي و هنرهاي سنتي
  • صدور مجوز فعالیت شرکتها و موسسات فعال در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی و نظارت بر نحوه فعالیت آنها
  • صدور کارت صناعت، پروانه تولید، گواهی پایان دوره آموزشی، جواز تأسیس کارگاهها و مجتمع های تولیدی و آموزشی و کارت مربیگری صنایع دستی و هنرهای سنتی با هماهنگی مراجع ذی ربط و انجام حمایت های لازم.
محل خدمت: تهران - خیابان کریمخان زند - خیابان به آفرین - پلاک 37 (روبروی تره بار به آفرین) - طبقه دوم