شنبه 30 تیر 1403

حمید کریمی

رئیس دفاتر شهرستان های رباط کریم، اسلامشهر و بهارستان

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقيم: 56436930

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

محل خدمت: خیابان شهیدکمالی، روبروی امام زاده محمدتقی، کاروانسرای حاج کمال