شنبه 30 تیر 1403

اسدالله تاجیک

رئیس دفتر شهرستان پاکدشت

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقيم: 36041476

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

محل خدمت: پاکدشت، خیابان شهید مطهری، میدان ساعت، شقایق 2