مدیر کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان تهران گفت:  «به منظور کاهش حجم مراجعین حضوری که در پایان سال به دلیل  ارائه گزارش عملکرد فصلی تاسیسات گردشگری افزایش پیدا می کند ،مدیران این تاسیسات می توانند گزارش فصلی خود را در پایان فروردین ماه سال 99 به معاونت گردشگری تهران ارائه دهند.»

" />
دوشنبه 23 تیر 1399

مدیر کل استان تهران اعلام کرد

تاسیسات گردشگری گزارش عملکرد سه ماه آخر سال را در فروردین ماه 99 ارائه دهند

تاسیسات گردشگری گزارش عملکرد سه ماه آخر سال را در فروردین ماه 99 ارائه دهند

مدیر کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان تهران گفت:  «به منظور کاهش حجم مراجعین حضوری که در پایان سال به دلیل  ارائه گزارش عملکرد فصلی تاسیسات گردشگری افزایش پیدا می کند ،مدیران این تاسیسات می توانند گزارش فصلی خود را در پایان فروردین ماه سال 99 به معاونت گردشگری تهران ارائه دهند.»

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهران، پرهام جانفشان با بیان اینکه بیشترین حجم تاسیسات گردشگری کشور در تهران قرار دارد گفت: «در حال اتخاذ تصمیماتی هستیم که بتوانیم بر اساس توصیه های ستاد مبارزه با ویروس کرونا موجب کاهش مراجعین حضوری مدیران و کارکنان تاسیسات گردشگری به اداره کل تهران شویم.»

امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.