شنبه 16 اسفند 1399

ملغی شدن تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری "فلامینگو هزاره سوم"جهت بررسی بیشتر

با توجه به درخواست تجدیدنظر شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری " فلامینگو هزاره سوم"در خصوص تعلیق یک ماهه شرکت مذکور، رای تعلیق یکماهه ملغی شده و مراتب در کمیسیون فنی تجدیدنظر مطرح و بررسی خواهد گردید.99/11/8

امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.