معاون میراث فرهنگی تهران گفت: «در جلسه مشترک با اعضای شبکه سمن های میراث فرهنگی مقرر شد تا از توان اجرایی این سمن های مردم نهاد به عنوان یک بازوی علمی و اجرایی برای شناسایی و تهیه پرونده ثبتی آثار تاریخی و طبیعی استان تهران بهره برده شود.»

" />
شنبه 10 آبان 1399

مشارکت شبکه سمن های میراثی در ثبت آثار تاریخی و طبیعی تهران

مشارکت شبکه سمن های میراثی در ثبت آثار تاریخی و طبیعی تهران

معاون میراث فرهنگی تهران گفت: «در جلسه مشترک با اعضای شبکه سمن های میراث فرهنگی مقرر شد تا از توان اجرایی این سمن های مردم نهاد به عنوان یک بازوی علمی و اجرایی برای شناسایی و تهیه پرونده ثبتی آثار تاریخی و طبیعی استان تهران بهره برده شود.»

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهران، مرتضی ادیب زاده امروز شنبه 19 مهر ماه 99 گفت: «سمن ها به دلیل خواستگاه وجودی که دارند پل ارتباطی نهادهای دولتی و عموم جامعه محسوب می شوند به همین منظور می توانند با  فرهنگ سازی، صیانت از میراث فرهنگی را به درستی در جامعه انجام دهند.»

او افزود: «به منظور معرفی هرچه بهتر میراث فرهنگی مقرر شد دوره های آموزشی و نشست های مجازی با موضوع میراث فرهنگی به ویژه با رویکرد موزه ها و بافت تاریخی با مشارکت شبکه سمن های میراث فرهنگی انجام شود.»

معاون میراث فرهنگی تهران عنوان کرد: «تشکیل اتاق فکر با حضور نمایندگان شبکه سمن های میراث فرهنگی برای تصمیم سازی و همفکری در موضوع های مرتبط با حوزه میراث فرهنگی استان تهران از دیگر محورهای این نشست بود.»

امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.