ظرفیت موزها در ایجاد تجارب معنی دار، برای مردمانی  با ریشه ها و خاستگاه های گوناگون از ارزش های محوری اجتماع است. هرگز وضعیت برای موسسات معتبر و درحال گذار، مانند اکنون نبوده است، که موزه ها بتوانند تا این حد ارتباط و مشاركت سازنده نسبت به واقعیتهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی در جامعه مدرن داشته باشد.

" />
ﺳﻪشنبه 24 تیر 1399

حمید وکیل باشی*

تقویت تنوع و جهان شمولی در نهاد های فرهنگی

تقویت تنوع و جهان شمولی در نهاد های فرهنگی

 ظرفیت موزها در ایجاد تجارب معنی دار، برای مردمانی  با ریشه ها و خاستگاه های گوناگون از ارزش های محوری اجتماع است. هرگز وضعیت برای موسسات معتبر و درحال گذار، مانند اکنون نبوده است، که موزه ها بتوانند تا این حد ارتباط و مشاركت سازنده نسبت به واقعیتهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی در جامعه مدرن داشته باشد.

چالش های تنوع و جهان شمولی و از طرفی دشواری در مسیر یابی مسائل پیچیده اجتماعی در محیط هایی که به طرز فزاینده ای در حال قطبی شدن اند ، اگرچه صرفا مختص موزه ها و مؤسسات فرهنگی نیست ، در مورد آنها به دلیل نقشی که درجامعه ایفا می کنند، بسیار پررنگ تر است.

رشد انتظارات عمومی در راستای تحولات اجتماعی به نوعی گفتگو پیرامون ظرفیت اجتماعی مناسب موزه ها در قالب نمایشگاه ها، کنفرانس ها، نمایش ها، برنامه های آموزشی و تولیدات خلاقانه انجامیده است.

با این وجود می بایست تدابیری در راستای غلبه بر نیروها و قدرت هایی که خواسته و ناخواسته منجر به ایجاد اختلال و اختلاف در موزه ها، شبکه ی بینا موزه ای و حتی بازدید کنندگان می شوند، صورت پذیرد.

 این اختلافات می تواند ریشه و منشا های گوناگون از جمله هویت، جنسیت، قومیت، زمینه های اقتصادی، توانایی جسمی، وابستگی های سیاسی و اعتقادات مذهبی داشته باشد.

 با انتخاب محور" موزه برای برابری: تنوع و جهان شمولی" کمیته ی برگزاری روز بین المللی موزه سال2020 در نظر دارد، با تجمیع آراء، تنوع نگرش ها یی که اجتماعات و فردیت موزه ها را شکل می دهند و همچنین شناخت و غلبه بر ابزارهایی که روایت های متعصبانه در موزه ها را به تصویر می کشند را جشن بگیرد.

مدیر موزه آبگینه و سفالینه*

امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.