چهارشنبه 30 بهمن 1398

(آرشیو ماه آبان 1397)

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری کامیار گشت از تاریخ 97/08/20
بازدید رئیس سازمان میراث فرهنگی و دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی از کاخ گلستان

بازدید رئیس سازمان میراث فرهنگی و دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی از کاخ گلستان

علی‌اصغر مونسان معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به همراه زوراب پلولیکاشویلی رئیس سازمان جهانی گردشگری، ولی تیموری معاون گردشگری و دلاور بزرگ نیا مدیرکل میراث فرهنگی استان تهرا...

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ایلیا پرواز قرن از تاریخ 97/08/19

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری دهپویه از تاریخ 97/08/19

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ساینا بال پرواز از تاریخ 97/08/19

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری پاک طینت از تاریخ 97/08/19

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری دیدارگشت ترنم از تاریخ 97/08/19

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری اورمزد گشت پارسیان از تاریخ 97/08/19

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری پانی گشت آریا از تاریخ 97/08/19