پنجشنبه 14 فروردین 1399

مجيد نوروزبيگي

مشاور مدير کل و رئیس حراست

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقيم: 88895854 - 021

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی