اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان تهران

تاریخ: 16 مرداد 1398

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری شریف گشت فرحان از تاریخ 98/05/16

روتیتر