اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان تهران

تاریخ: 09 آبان 1397

تعلیق به مدت سه ماه

صدور حکم سه ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری مکث آسا گشت از تاریخ 97/08/09

روتیتر