اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان تهران

تاریخ: 07 آبان 1397

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری دینا گشت آریایی از تاریخ 97/08/06

روتیتر