دوشنبه 05 آبان 1399

بخشنامه ها و دستورالعمل های دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری - سال 99

 عنوانتاریخ ایجادشرححجم 
انجمن ها و تأسیسات - بررسی و ارائه گزارش در خصوص مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا1399/06/03بخشنامه شماره 992.126.5209مورخ 99/06/03161.20 KBدانلود
انجمن ها وتأسیسات - بخشنامه استهمال پرداخت صورتحساب گاز طبیعی به تشکلها 1399/04/23بخشنامه شماره 992.126.3517تاریخ 99/04/23257.21 KBدانلود
انجمن های دفاتر - بخشنامه در خصوص تصمیمات کشور ژاپن و تمدید محدودیتهای ترددی 1399/04/07بخشنامه شماره 993.126.4180تاریخ 99/04/03120.50 KBدانلود
انجمن های دفاتر - در خصوص برنامه های اجرایی در گردشگری پزشکی ، طبیعت درمانی و تندرستی و سلامت 1399/03/27بخشنامه شماره 993.126.2386تاریخ 99/03/07260.62 KBدانلود
انجمن های دفاتر - در خصوص دستورالعمل سفرهای هوشمند و پروتکل های بهداشتی در تعطیلات عید سعید فطر 1399/03/27بخشنامه شماره 992.126.1384تاریخ 99/03/03255.61 KBدانلود
انجمن های دفاتر - درخصوص گرد آوری اطلاعات شرکت ها 1399/06/10 بخشنامه شماره 992.126.5464مورخ 99/06/05134.21 KBدانلود
انجمن های دفاتر - معرفی شرکت سرور بنیان ادبی - مجری برگزاری نمایشگاه ها - شرکت مادر تخصصی 1399/05/04بخشنامه شماره 992.126.3924تاریخ 99/05/04143.99 KBدانلود
انجمن های دفاتر و کلیه تأسیسات- در خصوص تسهیلات بانکی با نرخ کارمزد 12% به تأسیسات گردشگری 1399/03/27بخشنامه شماره 993.126.3105تاریخ 99/03/19262.67 KBدانلود
انجمن های دفاتر و کلیه تأسیسات- در خصوص موارد اعلامی به متقاضیان تأسیسات کرونا 1399/04/08 بخشنامه شماره 992.126.2455تاریخ 99/04/08138.79 KBدانلود
انجمن های دفاتر و کلیه تأسیسات- در خصوص موارد اعلامی به متقاضیان تأسیسات کرونا 1399/04/23بخشنامه شماره 992.126.3515تاریخ 99/04/23266.36 KBدانلود
انجمن ها و کلیه تأسیسات- در خصوص فراخوان شرکت در نمایشگاه بین المللی گردشگری فیتور اسپانیا 1399/06/25بخشنامه شماره 992.126.5860مورخ 99/06/25158.01 KBدانلود
بخشنامه- تمدید اعتبار کارت راهنمایان گردشگری تا پایان شهریور سال 991399/06/11بخشنامه شماره 992400.12837مورخ 99/06/05127.47 KBدانلود
به پیوست عطف به پیرو اعلام قطعی زمان برگزاری آزمون جامع 1399/05/04 بخشنامه شماره 992.126.3865تاریخ 99/05/01133.59 KBدانلود
به موسسات آموزشی - تهیه محتوای دیجیتال برای دوره های توانمند سازی 1399/03/27بخشنامه شماره 992/126/820مورخ 99/2/6 239.27 KBدانلود
تأسیسات اقامتی - بسته حمایتی برای فعالان گردشگری 1399/03/27بخشنامه شماره 993/126/141مورخ 1399/01/14119.29 KBدانلود
در خصوص ابلاغ مصوبات نوزدهمین جلسه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا به جوامع هتلداران و مهمانذیران و..... 1399/04/23بخشنامه شماره 992.126.3516تاریخ 99/04/23288.57 KBدانلود
دستورالعمل صدور مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی و نظارت برآنها1399/05/19بخشنامه شماره 992100.9941تاریخ 99/05/082.38 MBدانلود
عطف به پیرو اعلام قطعی زمان برگزاری آزمون جامع1399/04/30بخشنامه شماره 993403.18987تاریخ 99/04/29270.22 KBدانلود
مراکز تفریحی - در خصوص انجام اعمال محدودیت ها 1399/04/28بخشنامه شماره 992.126.3677تاریخ 99/04/28284.85 KBدانلود
موسسات آموزشی- در خصوص تسهیلات بانکی و ثبت اطلاعات در سامانه کارا 1399/03/27بخشنامه شماره 993.126.1811تاریخ 99/03/20132.66 KBدانلود
کلیه تأسیسات- در خصوص تسهیلات بانکی با نرخ کارمزد 12% به تأسیسات گردشگری 1399/03/27بخشنامه شماره 992.126.1769تاریخ 99/03/171.41 MBدانلود
به پیوست اعطای تسهیلات دولت به کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا غیربیمه ای 1399/04/24بخشنامه شماره 992.126.3587تاریخ 99/03/24243.60 KBدانلود
انجمن ها و کلیه تأسیسات - در خصوص ماه محرم و صفر و تکریم ایام محرم 1399/06/03بخشنامه شماره 992.126.5239تاریخ 99/06/03161.04 KBدانلود
انجمن ها و کلیه تأسیسات - بخشنامه در خصوص موارد تسهیل کننده جهت تأسیسات گردشگری1399/06/04 بخشنامه شماره 992.126.5275مورخ 99/06/04167.59 KBدانلود
انجمن ها و جوامع گردشگری - لزوم ثبت اطلاعات و دریافت کد شناسه(کیو آر کد) در سامانه جامع نظارت، آمار و اطلاعات تاسیسات گرشگری 1399/08/05بخشنامه شماره 992.126.7294مورخ 99/07/22156.54 KBدانلود
انجمن های صنفی و تأسیسات - ابلاغ مصوبات بیست و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا به جوامع هتلداران و مهمانذیران و..... 1399/04/23بخشنامه شماره 992.126.3522تاریخ 99/04/23288.12 KBدانلود
اطلاع رسانی - اعلام فراخوان سازمان جهانی گردشگری 1399/03/27بخشنامه شماره 992.126.855تاریخ 99/03/07134.93 KBدانلود
اطلاع رسانی - ثبت نام درسامانه سلامت وزارت بهداشت1399/03/27بخشنامه شماره 993.126.878تاریخ 99/02/03 141.03 KBدانلود
اطلاع رسانی- ابلاغ برگزاری دوره های مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا 1399/03/25 بخشنامه شماره 992/126/818مورخ 99/2/3117.68 KBدانلود
انجمن دفاتر - ارسال لیست دفاتری که فاقد بیمه می باشند جهت ثبت نام در سامانه کارا 1399/04/22بخشنامه شماره 992.126.3489تاریخ 99/04/22242.10 KBدانلود
انجمن دفاتر و راهنمایان - رقابت استارتاپی سازمان جهانی گردشگری جهت اهداف توسعه پایدار 1399/06/23بخشنامه شماره 992.126.5755مورخ 99/06/22152.88 KBدانلود
انجمن ها - عطف به تصمیم کشور قزاقستان در شرایط شیوع ویروس کرونا برای اتباع خارجی1399/04/03 بخشنامه شماره 993.126.4075تاریخ 99/04/02244.27 KBدانلود
انجمن ها و تأسیسات - ابلاغ مصوبات بیست و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا به جوامع هتلداران و مهمانذیران و..... 1399/04/23بخشنامه شماره 992.126.3520تاریخ 99/04/23288.02 KBدانلود
انجمن ها و تأسیسات - ابلاغ مصوبات بیست و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا به جوامع هتلداران و مهمانذیران و..... 1399/05/06بخشنامه شماره 992.126.3978تاریخ 99/05/05142.16 KBدانلود
انجمن ها و تأسیسات - ابلاغ مصوبات چهل و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به جوامع هتلداران و مهمانذیران و..... 1399/04/23بخشنامه شماره 992.126.3519تاریخ 99/04/23248.20 KBدانلود
انجمن ها و تأسیسات - ابلاغ مصوبات هفدهمین جلسه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا به جوامع هتلداران و مهمانذیران و.....1399/04/23بخشنامه شماره 992.126.3523تاریخ 99/04/23288.78 KBدانلود
انجمن ها و تأسیسات - اطلاع رسانی آنی در خصوص پرداخت ایام بیکاری دوره شیوع بیماری کرونا 1399/05/25بخشنامه شماره 992.126.4994تاریخ 99/05/25127.41 KBدانلود
انجمن ها و تأسیسات - اطلاع رسانی آنی در خصوص دستورالعمل پرداخت بابت ایام بیکاری دوره شیوع بیماری کرونا 1399/05/28بخشنامه شماره 992.126.5088تاریخ 99/05/28143.49 KBدانلود
انجمن ها و تأسیسات - اطلاع رسانی آنی در خصوص مهلت ثبت نام در سامانه کارا تا پایان تیرماه 1399/04/31بخشنامه شماره 992.126.3816تاریخ 99/04/30288.33 KBدانلود
انجمن ها و تأسیسات - بررسی و ارائه گزارش در خصوص مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا 1399/07/16بخشنامه شماره 992.126.6893مورخ 99/07/12136.24 KBدانلود
انجمن ها و تأسیسات - مدیران شهرستانها - ابلاغ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در خصوص ثبت نام واحدهای مشمول1399/04/23بخشنامه شماره 992.126.3524تاریخ 99/04/23277.09 KBدانلود
انجمن ها و تأسیسات - مصوبات بند 2 پنجامین جلسه شورای عالی اقتصادی به تشکلها1399/04/22 بخشنامه شماره 992.126.3483تاریخ 99/04/22257.01 KBدانلود
انجمن ها و تأسیسات - مصوبات بند 2 پنجاهمین جلسه شورای عالی اقتصادی به تشکلها 1399/04/23بخشنامه شماره 992.126.3518تاریخ 99/04/23257.14 KBدانلود
انجمن ها و جوامع - تمدید بازه زمانی چک های برگشتی متقاضیان تسهیلات 1399/07/21بخشنامه شماره 992.126.7227مورخ 99/07/20161.02 KBدانلود
انجمن ها و جوامع - تمدید مهلت ثبت نام در سامانه کارا 1399/06/10 بخشنامه شماره 992.126.5463مورخ 99/06/05158.89 KBدانلود
انجمن ها و جوامع - همکاری های اسلامی(COMCEC) هشتمین فراخوان پروژه های سال 2020 1399/07/21بخشنامه شماره 992.126.10355مورخ 99/07/20156.47 KBدانلود
کلیه تأسیسات- در خصوص تسهیلات بانکی و ثبت اطلاعات در سامانه کارا 1399/03/27بخشنامه شماره 992.126.1802تاریخ 99/03/20252.13 KBدانلود
کلیه دفاتر - در خصوص رسیدگی درخواست ها و انجام امور اداری در سامانه الکترونیکی 1399/05/04بخشنامه شماره 992.126.3925تاریخ 99/05/04145.00 KBدانلود

بخشنامه ها و دستورالعمل های دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری - سال 98

 عنوانشرححجم 
تأسیسات اقامتی - بسته حمایتی برای فعالان گردشگری بخشنامه شماره 993.126.141 مورخ 1399/01/14 103.29 KBدانلود
عدم پرداخت وجوه خدمات سفر خریداری شده از سوی طرف های خارجی بخشنامه شماره 983.126.19202 مورخ 1398/12/12103.72 KBدانلود
اطلاع رسانی در خصوص تعیین خسارت های وارده به سرمایه گذاران صنعت گردشگری بخشنامه شماره 982.126.19378 مورخ 1398/12/17118.35 KBدانلود
انجمن های دفاتر - نامه تکالیف محوله در پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا بخشنامه شماره 19443.126.983 مورخ 98.12.19129.89 KBدانلود
تأسیسات اقامتی - نامه تکالیف محوله در پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا بخشنامه شماره 11825.126.982تاریخ 98.12.20130.44 KBدانلود
ضرورت حضور مسافر جهت عودت ضمانت نامه در محل شرکت با در دست داشتن اصل گذرنامهبخشنامه شماره 982.126.580 مورخ 1398/02/0296.03 KBدانلود
کلاهبرداری برخی افراد سودجو در پوشش عناوین مقامات ارشد/مدیران/مشاوران سازمان میراث فرهنگیبخشنامه شماره 982.126.577 مورخ 1398/02/0295.99 KBدانلود
جزر و مد گشت آسیا- پیشنویس احیاء مجوز بخشنامه شماره 982.126.6037 مورخ 1398/06/13 142.98 KBدانلود
سوء استفاده از اطلاعات مسافرین ورودی به کشور جهت ثبت گوشی تلفن همراه بخشنامه شماره 982.126.5818 مورخ 1398/06/09 111.80 KBدانلود
اطلاع رسانی / عدم برگزاری هرگونه تور به مناطق مرزی با کشور افغانستان بخشنامه شماره 982.126.5816 مورخ 1398/06/09 101.77 KBدانلود
شناسایی دفاتر فعال در بازار گردشگری سیستان و بلوچستانبخشنامه شماره 982.126.4975 مورخ 1398/05.13 101.42 KBدانلود
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با فدراسیون اسکی ج.ا.ایرانبخشنامه شماره 982.126.4968 مورخ 1398/05.13 103.27 KBدانلود
اطلاع رسانی- برگزاری نمایشگاه تاپ ریزای فرانسهبخشنامه شماره 982.126.4797 مورخ 1398/05.12 101.56 KBدانلود
برگزاری رقابت میان شرکت های نوپای فعال در حوزه گردشگری ورزشی بخشنامه شماره 982.126.4788 مورخ 1398/05.12 101.14 KBدانلود
اطلاع رسانی چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایربخشنامه شماره 982.126.4661 مورخ 1398/05.07 102.48 KBدانلود
اجرای مقررات لغو روادید برای اتباع جمهوری خلق چین ---- بخشنامه شماره 982.126.4400 مورخ 1398/05.01 102.26 KBدانلود
دستور العمل اجرایی صدور و تمدید کارت مدیران تاسیسات گردشگری بخشنامه شماره 982.126.4160مورخ 1398/04.29133.92 KBدانلود
استفاده از امکانات و خدمات گردشگری گذرنامه سفید برای گردشگران خارجی بخشنامه شماره 982.126.4156مورخ 1398/04.24 101.89 KBدانلود
توصیه و هشدارهای سفر به کشور گرجستان (مرتبه دوم) بخشنامه شماره 982.126.4032مورخ 1398/04.24101.26 KBدانلود
توصیه و هشدارهای سفر به کشور گرجستان بخشنامه شماره 982.126.3898مورخ 1398/04.23 101.25 KBدانلود
عدم درج مهر ورود و خروج به ایران در گذرنامه اتباع خارجی بخشنامه شماره 982.126.3517مورخ 1398/04.12 100.67 KBدانلود
برقراری مقررات لغو روادید برای ورود اتباع کشور چین به جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 982.126.3515مورخ 1398/04.12101.29 KBدانلود
تعامل و همکاری با نمایندگان معرفی شده از سوی بانک مرکزیبخشنامه شماره 982.126.3419مورخ 1398/04.10101.40 KBدانلود
معرفی طرح گردشگری برای همه بخشنامه شماره982.126.3418 مورخ 1398/04.10 101.20 KBدانلود
اجرای مصوبات کمیسیون نظارت بر امنیت گردشگران استان کرمان در خصوص اجرای گشت به منطقه کویر شهداد بخشنامه شماره 982.126.3417مورخ 1398/04.10 112.13 KBدانلود
پیش بینی تمهیدات لازم در زمان اجرای تور به منطقه تنگه واشی بخشنامه شماره 982.126.3340مورخ 1398/04.05 101.45 KBدانلود
رعایت قوانین و مقررات توسط دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بخشنامه شماره 982.126.3339 مورخ 1398/04.05 101.87 KBدانلود
حضور نمایندگان استان در نمایشگاه های بین المللی گردشگری بخشنامه شماره 982.126.3254مورخ 1398/04.03 100.24 KBدانلود
لزوم تمهیدات لازم در زمان اجرای تور برای معادن نمک شهرستان گرمسار بخشنامه شماره 982.126.3240مورخ 1398/04.03 100.96 KBدانلود
محدودیت همراه داشتن ارز نقدی در فرودگاه های کشور آلمان بخشنامه شماره 982.126.2215مورخ 1398/03.11 97.34 KBدانلود
ارائه خدمات روادید تنها در قالب بسته سفر بخشنامه شماره 982.126.2213مورخ 1398/03.11 98.19 KBدانلود
عدم ارائه خدمات باعنوان اخذ ویزای تضمینی بخشنامه شماره 982.126.2185 مورخ 1398/03.11 99.81 KBدانلود
رعایت قوانین و مقررات در برگزاری تورها توسط دفاتر خدمات مسافرتی بخشنامه شماره 982.126.2142 مورخ 1398/03.11 91.88 KBدانلود
معرفی بازارهای هدف گردشگری استانبخشنامه شماره 982.126.2144 مورخ 1398/03.11 89.50 KBدانلود
ارائه مهلت پایانی جهت ثبت نام در سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتی بخشنامه شماره 982.126.1948 مورخ 1398/03.04 100.55 KBدانلود
اعلام اسامی و زمان برگزاری نمایشگاه های گردشگری خارج از کشور به دفاتر خدمات مسافرتی بخشنامه شماره 982.126.1946 مورخ 1398/03.04189.43 KBدانلود
جابه جایی فرودگاه آتاتورک استانبول به بیرون شهر بخشنامه شماره 982/126/1925 مورخ 1398/03/0488.29 KBدانلود
معرفی بخش خصوصی فعال در زمینه گردشگری کشور چین بخشنامه شماره 982/126/1489 مورخ 1398/02/2989.16 KBدانلود

بخشنامه ها و دستورالعمل های دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری - سال 97

 عنوانشرححجم کلیک
بازدیدهای نظارتی از دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری از ابتدای اسفند ماهبخشنامه شماره 972/126/15131مورخ 1397/12/1397.23 KBدانلود0
ارائه تسهیلات جدید روادید توسط جمهوری ازبکستانبخشنامه شماره 972/126/14620مورخ 1397/12/04279.33 KBدانلود0
بخشنامه در خصوص رعایت قوانین و مقررات اعلامی در زمان ورود به کشور گرجستان بخشنامه شماره 973/126/24346مورخ 1397/12/18242.77 KBدانلود0
بخشنامه در ارتباط با تورهای داخلی و خارجی در آستانه تعطیلات نوروزیبخشنامه شماره 972/126/14733مورخ 1397/12/06103.79 KBدانلود0
تسهیل در صدور روادید فرودگاهی ورود به کشور عمانبخشنامه شماره 972/126/13379مورخ 1397/11/02 245.21 KBدانلود0
رعایت شئونات اسلامی در برگزاری تور در ایام فاطمیهبخشنامه شماره 972/126/13222مورخ 1397/10/30 99.24 KBدانلود0
قرار گرفتن ماده پرمنگنات در ردیف کالاهای ممنوعه کشور آذربایجانبخشنامه شماره 972/126/13217مورخ 1397/10/30837.96 KBدانلود0
هشدارهای مسافرتی برای سفر به آفریقای جنوبیبخشنامه شماره 972/126/13216مورخ 1397/1030575.93 KBدانلود0
فهرست مناطق دارای محدودیت تردد برای گردشگران خارجیبخشنامه شماره 972/126/13212مورخ 1397/10/3097.17 KBدانلود0
استرداد مالیات ها و عوارض پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجیبخشنامه شماره 972/126/13133مورخ 1397/10/26926.16 KBدانلود0
خودداری از سفرهای غیر ضروری به کشور گرجستانبخشنامه شماره 972/126/12409مورخ 1397/10/1197.00 KBدانلود0
لزوم انعقاد قرارداد مکتوب با مسافران نوروزی و جام ملتهای آسیابخشنامه شماره 972/126/12089مورخ 1397/10/0495.88 KBدانلود0
ورود و خروج غیر قانونی اتباع خارجی به سرزمین های جمهوری خودمختار کریمه و شهر سواستوپولبخشنامه شماره 972/126/11892مورخ 1397/10/02 97.10 KBدانلود0
اطلاع رسانی جهت مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیابخشنامه شماره 972/126/11795مورخ 1397/09/2898.00 KBدانلود0
استفاده از ظرفیت طرح کاج در صنعت گردشگریبخشنامه شماره 972/126/11839مورخ 1397/09/28116.45 KBدانلود0
رزرو مسافران در اماکن و فضاهای اقامتی فاقد مجوزبخشنامه شماره 972/126/11515 مورخ 1397/09/1996.20 KBدانلود0
اطلاع رسانی به دفاتر مسافرتی بدلیل فقدان مدارک و مستندات لازم جهت ارائه در واحد شکایاتبخشنامه شماره 972/126/11369 مورخ 1397/09/17110.44 KBدانلود0
کلاهبرداری تحت پوشش عناوین مقامات ارشد سازمانبخشنامه شماره 972/126/11363مورخ 1397/09/1796.07 KBدانلود0
نمایشگاه گردشگری اسلوونی از تاریخ 11 لغایت 13 بهمن ماه سالجاری در مرکز نمایشگاهی لیوبلیانابخشنامه شماره 972/126/11328مورخ 1397/09/14996.26 KBدانلود0
اعلام قانون جدید اخذ مالیات توریستی کلیه مسافران خروجی از فرودگاه ها و بنادر کشور ژاپنبخشنامه شماره 972/126/11298 مورخ 1397/09/141.80 MBدانلود0
تسهیل روادید در هنگ کنگبخشنامه شماره 972/126/11133مورخ 1397/09/11659.49 KBدانلود0
رعایت شئونات اسلامی در برگزاری تورهای زمستانیبخشنامه شماره 972/126/11123مورخ 1397/09/1197.28 KBدانلود0
یادآوری مفاد بند ج ماده 20 آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگریبخشنامه شماره 972/126/10467 مورخ 1397/08/22108.54 KBدانلود0
اطلاع رسانی در خصوص عدم به کارگیری اشخاص فاقد کارت راهنمای گردشگریبخشنامه شماره 972/126/10210 مورخ 1397/08/1598.77 KBدانلود0
تغییر رویه صدور روادید در فرودگاههای تانزانیا برای اتباع ایرانی و 28 کشور دیگربخشنامه شماره 972/126/9572 مورخ 1397/08/0296.87 KBدانلود0
حضور تمام وقت مدیر فنی طبق آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگریبخشنامه شماره 972/126/9428 مورخ 1397/08/0198.50 KBدانلود0
لزوم أخذ ویزا به منظور جلوگیری از بروز اتفاقات احتمالی جهت سفر به کشور صربستانبخشنامه شماره 972/126/9319 مورخ 1397/07/29 97.15 KBدانلود0
ممنوعیت ورود داروهای غیرمجاز و روانگردان و مجازات جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر در کشور گرجستانبخشنامه شماره 972/126/8864 مورخ 1397/07/1797.81 KBدانلود0
برگزاری تور توسط برخی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بدون استفاده از راهنمای دارای کارتبخشنامه شماره 972/126/8861 مورخ 1397/07/17 97.59 KBدانلود0
معرفی شرکتهای ممنوع کار بدلیل بدهی به معاونت گردشگری وزارت فرهنگ کشور عراقبخشنامه شماره 972/126/8780 مورخ 1397/07/1696.03 KBدانلود0
پاسخگویی به درخواستهای ثبت شده در سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگریبخشنامه شماره 972/126/8694 مورخ 1397/07/14445.95 KBدانلود0
انتخاب شعار ملی گردشگری و طراحی برند ملی گردشگری ایرانبخشنامه شماره 972/126/8668 مورخ 1397/07/141.10 MBدانلود0
مجازات جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر و روانگردان در کشور گرجستانبخشنامه شماره 972/126/6151 مورخ 1397/05/13 1.17 MBدانلود0
تخلف برخی از دفاتر در اجرای تورهای داخلیبخشنامه شماره 972/126/6114 مورخ 1397/05/13101.08 KBدانلود0
ثبت اطلاعات در سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگریبخشنامه شماره 972/126/5939 مورخ 1397/05/08865.96 KBدانلود0
ایجاد لینک سامانه بهین یاببخشنامه شماره 972/126/3825 مورخ 1397/03/27114.67 KBدانلود0