ﺳﻪشنبه 21 مرداد 1399

فرمهای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

 عنوانتاریخ ویرایشحجم کلیک
تعرفه برق صنعتی1397/07/2753.78 KBدانلود0
معرفی به وزارت امور خارجه1397/07/2846.93 KBدانلود0
مدارک لازم برای تمدید پروانه1397/07/2857.05 KBدانلود0
گواهی کار1397/07/2851.25 KBدانلود0
قرارداد گشت های داخلی1397/07/282.23 MBدانلود0
فرم گزارش عملکرد1397/07/2783.39 KBدانلود0
فرم قرارداد تور خارجی1397/07/27562.71 KBدانلود0
فرم تعهد مدیر فنی1397/07/2751.73 KBدانلود0
فرم تعهد مدیر عامل1397/07/2752.21 KBدانلود0
معرفی نامه به رجاء1397/07/2851.62 KBدانلود0
فرم اطلاعات تورهای داخلی1397/07/2751.53 KBدانلود0
شرایط و مدارک لازم مدیرفنی1397/07/2768.10 KBدانلود0
شرایط و مدارک لازم مدیرعامل1397/07/2767.22 KBدانلود0
شرایط تغییر وضعیت1397/07/27200.00 KBدانلود0
درخواست تمدید پروانه1397/07/27184.19 KBدانلود0
درخواست تغییر مکان1397/07/2758.52 KBدانلود0
تعهدنامه مفقودی پروانه1397/07/2757.00 KBدانلود0
تعهدات مدیرفنی با دفتر-شرکت1397/07/27221.13 KBدانلود0
تعهد نام و نشان1397/07/27193.91 KBدانلود0
ضمانت نامه1397/07/2750.86 KBدانلود0
وظایف و تکالیف مدیر فنی1397/07/2846.44 KBدانلود0