ﺳﻪشنبه 24 فروردین 1400

فهرست شرکت /دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری لغو شده در سال 1399

 

« فهرست دفاتري كه مجوز فعاليت آنها در سال  1399 لغو گرديده است »

رديف

نام دفتر

تاريخ لغو

دليل لغو مجوز

1

آریا ماهان کبیر

1/1/99

عدم تطبیق وضعیت مدیرفنی ،عدم ارائه گزارش عملکرد،تعطیلی و عدم فعالیت بر اساس گزارش بازدید و تغییر مکان فعالیت بدون اخذ تاییدیه

2

شهرزاد سیر تابان

1/1/99

پیرو حکم تعلیق و اخطار و عدم ارائه گزارش عملکرد، تعطیلی و عدم فعالیت بر اساس گزارش بازدید

3

گردشگران کیان صبا

1/1/99

پیرو حکم تعلیق و نظر به غدم تطبیق وضعیت مدیرعامل و مدیرفنی ، عدم ارائه گزارش عملکرد، تعطیلی و عدم فعالیت

4

جهان گشت سیرنگ

1/1/99

پیرو حکم تعلیق و اخطار . عدم تطبیق وضعیت مکان شرکت و بلاتکلیفی وضعیت مدیرفنی و عدم ارائه گزارش عملکرد

5

دنیای زیبا

1/1/99

عدم تطبیق وضعیت دفتر پس از فوت مدیر و عدم ارائه گزارش عملکرد و تعطیلی و عدم فعالیت دفتر بر اساس گزارش بازدید

6

داریان سیر پارسیان

1/1/99

پیرو حکم تعلیق و عدم ارائه گزارش عملکرد ، عدم ارائه ضمانت نامه بانکی و عدم تطبیق وضغیت مدیرفنی و عدم تمدید پروانه بهره برداری

7

وانیا سیر هستی

23/2/99

بازگشت به درخواست انحلال شرکت

8

طنین آسمان آبی

26/3/99

پیرو حکم تعلیق،عدم ارائه گزارش عملکرد،عدم تطبیق وضعیت مدیرفنی ،عدم تمدید پروانه بهره برداری ،عدم ثبت اطلاعات در سامانه جامع دفاتر ،تعطیلی و عدم فعالیت

9

جاوید گشت ستاره غرب

27/3/99

پیرو حکم تعلیق و عدم ارائه ضمانت نامه معتبر،عدم ارائه گزارش عملکرد،عدم تمدید پروانه بهره برداری ،تعطیلی و عدم فعالیت بدون تأییدیه

10

آفاق گشت سما

27/3/99

عدم ارائه گزارش عملکرد، عدم ارائه ضمانت نامه،عدم تمدید پروانه بهره برداری ،عدم ثبت اطلاعات در سامانه جامع دفاتر،تعطیلی و عدم فعالیت

11

ایران کاروان

27/3/99

پیرو اخطار و عدم ارائه ضمانت نامه بانکی ، عدم ارائه گزارش عملکرد و عدم تمدید پروانه بهره برداری ، تعطیلی و عدم فعالیت

12

هوبر طلائی

4/4/99

با توجه به درخواست شرکت مبنی بر انحلال مجوز و عدم ارائه گزارش عملکرد

13

بی تا پرواز

9/4/99

پیرو حکم تعلیق، عدم ارائه گزرش عملکرد، عدم تطبیق وضعیت مدیرعامل ، عدم تطبیق وضعیت مدیرفنی ، عدم تمدید پروانه بهره برداری ، عدم ثبت اطلاعات در سامانه جامع،عدم حضور رئیس هیت مدیره در جلسه عیلرغم دعوت قبلی

14

دنیای هفت اقلیم

14/4/99

پیرو حکم تعلیق و تعدد شکایات واصله ، عدم جلب رضایت شاکیان ، عدم ارائه ضمانت نامه معتبر

15

آسان هجرت ( شعبه)

15/4/99

درخواست آن شرکت مبنی بر انحلال مجو شعبه و تعطیلی و عدم فعالیت

16

ستاره مسافران ایرسا

6/5/99

بازگشت به درخواست آن شرکت مبنی بر انحلال مجوز

17

رویای شیرین پرواز

6/5/99

عدم حضور رئیس هیات مدیره علیرغم دعوت قبلی و عدم تمدید پروانه ،عدم ارائه ضمانت نامه ،عدم ارائه گزارش عملکرد،عدم تطبیق وضعیت مدیرعامل وبا توجه به اخطارهای صادره

18

رز سفید جهان

28/5/99

اخطار لغو و عدم حضور رییس هیات مدیره و تعدد شکایت واصله، عدم جلب رضایت شاکی ، تعطیلی محل فعالیت بدون اخذ تآییدیه ف عدم ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر

19

آشیانه پرواز ایرانیان

2/6/99

پیرو اخطار لغوو عدم ارائه ضمانت نامه و تعدد شکایات و عدم ارائه گزارش عملکرد

20

دنیا دیدگان مرآت

12/6/99

پیرو اخطار ، تعطیلی و عدم فعالیت ، عدم ارائه گزارش عملکرد ، عدم تطبیق وضعیت مدیرعامل و وضعیت مدیرفنی

 

 

 

« فهرست دفاتري كه مجوز فعاليت آنها در سال  1399 لغو گرديده است »

رديف

نام دفتر

تاريخ لغو

دليل لغو مجوز

21

آنیسا گشت ایرانیان

15/6/99

پیرو اخطار لغو و عدم ارائه گزارش عملکرد ، تعدد شکایات واصله و عدم ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر و تعطیلی و عدم فعالیت

22

ناجی سفر

1/7/99

درخواست انحلال شرکت

23

قومس پرواز ایرانیان

1/6/99

پیرو حکم تعلیق اخطار و عدم تطبیق وضعیت مدیرعامل و ارائه گزارش عملکرد تعدد شکایات واصله و عدم و تطبیق وضعیت مدیرفنی تعطیلی و عدم فعالیت بدون تاییدیه عدم ارائه ضمانت نامه بانکی و عدم تطبیق وضعیت مکان

24

سرزمین ماهور

12/7/99

درخواست انحلال شرکت و عدم تمدید پروانه بهره برداری و جابجایی محل فعالیت بدون اخذ تآییدیه

25

همادیس گشت 

9/7/99

درخواست مبنی بر انحلال عدم ارائه گزارش عملکرد و عدم ثبت اطلاعات در سامانه

26

رسان سیر آسیا

12/7/99

پیرو اخطار و ارائه ضمانت نامه معتبر ، تعدد شکایات ، عدم جلب رضایت شاکی و عدم ثبت در سامانه

27

سامیت پرواز طبیعت

19/7/99

درخواست شرکت مبنی بر انحلال مجوز و عدم ارائه گزارش عملکرد

28

پرواز آرام آبی

19/7/99

پیرو اخطار لغو و تعدد شکایات واصله و تعطیلی محل فعالیت بدون اخذ تأییدیه و عدم ارائه گزارش عملکرد و عدم پاسخگوئی مدیرعامل و مدیرفنی به مسافران و سازمان و بلاتکلیفی مدارک هویتی مسافران

29

فانوس گشت آریا

22/7/99

با توجه به درخواست شرکت مبنی بر انحلال

30

پرشین سیر ایرانیان

23/7/99

پیرو حکم تعلیق و اخطار لغو و با توجه به تعطیلی محل فعالیت بدون تأییدیه و بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و مدیرفنی

31

بوم گردان مهر آیین

29/7/99

درخواست شرکت مبنی بر انحلال شرکت

32

سلامت پرواز اریا

29/7/99

درخواست شرکت مبنی بر انحلال شرکت

33

فراز گشت آسمان

29/7/99

درخواست شرکت مبنی بر انحلال شرکت

34

دالیان گشت پایتخت

5/8/99

پیرو اخطار لغو و نظر به تعطیلی محل فعالیت بدون تأییدیه ، عدم ارائه گزارش عملکرد از ابتدای سال 97 ، عدم ارائه ضمانت نامه معتبر و عدم تمدید پروانه و عدم ثبت در سامانه

35

شهر گردشگری آستیاگ

5/8/99

پیرو حکم تعلیق و اخطار لغو و تعطیلی محل فعالیت بدون تأییدیه ، عدم تطبیق وضعیت مدیرعامل و مدیرفنی

36

ماهفر پرواز مهر

6/8/99

پیرو حکم تعلیق و اجاره کانتر و در خواست شرکت مبنی بر انحلال

37

اسک آدران پرواز

11/8/99

درخواست انحلال فعالیت شرکت

38

ساحل سفید گشت

21/8/99

درخواست شرکت مبنی بر انحلال فعالیت

39

سفینه پرواز نگین

27/8/99

بازگشت به درخواست شرکت مبنی بر انحلال

40

ساران پرواز کیهان

15/9/99

عدم حضور مدیرعامل و رییس هیات مدیره علیرغم دعوت قبلی ، پیرو حکم تعلیق و اخطار عدم تطبیق وضعیت مکان ، عدم ارائه گزارش عملکرد تعطیلی و عدم فعالیت

41

استقلال

17/10/99

با توجه به بررسی پرونده و پیرو حکم تعلیق و اخطار لغو و عدم ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی، تعطیلی و عدم فعالیت شرکت بدوت تأییدیه ، عدم ارائه گزارش عملکرد ، عدم جلب رضایت شاکی و عدم ثبت در سامانه

42

پیشتازان جوان ایرانیان

17/10/99

با توجه به درخواست شرکت مبنی بر انحلال

 

 

 

« فهرست دفاتري كه مجوز فعاليت آنها در سال  1399 لغو گرديده است »

رديف

نام دفتر

تاريخ لغو

دليل لغو مجوز

43

دیانا پرواز آسمان

27/10/99

با توجه به بررسی پرونده و پیرو حکم تعلیق و اخطار لغو و عدم حضور مدیرعامل ، عدم تطبیق وضعیت مدیرفنی و تعدد شکایات

44

تابان پرواز آسیا

27/10/99

با توجه به بررسی پرونده و ارائه اجاره نامه جعلی و تعدد شکایات

45

آمرا سیر

23/10/99

با توجه به بررسی پرونده در کمیسیون تجدیدنظر و پیرو حکم تعلیق و عدم انعقاد قرارداد با مسافران و عملکرد غیر حرفه ای در ثبت نام و برگزاری تور

46

رهپویان راه شیری

23/10/99

با توجه به درخواست شرکت مبنی بر انحلال

47

فراپرواز سایه

30/10/99

با توجه به درخواست شرکت مبنی بر انحلال

48

رسان سیر آسیا

12/11/99

با توجه به بررسی پرونده و عدم ارائه ضمانت نامه معتبر

 

 

لیست لغو دفاتر - سال 97 , 98

 

 

« فهرست دفاتري كه مجوز فعاليت آنها در سال  1398 لغو گرديده است »

رديف

نام دفتر

تاريخ لغو

دليل لغو مجوز

1

قصر ابری

25/1/98

با توجه به مشکلات موجود در شرکت و عدم ارائه صورتجلسات تغییر هیات مدیره و سهامداران به اداره ثبت شرکتها ،شکوائیه مدیرعامل و مدیرفنی

2

سیر آسمان فراز

25/1/98

با توجه به تعدد شکایات واصله و عدم پاسخگویی به شکایات و عدم اجرای آرای کمیسیون فنی ، توقیف ضمانت نامه و عدم حضور مدیرعامل در جلسه

3

الوا سیر ایرانیان

15/2/98

با توجه به عدم اجرای احکام کمیته فنی رسیدگی به شکایات و عدم اارئه ضمانت نامه معتبر

4

آرسان سیر آسیا

11/2/98

با توجه به عدم ارائه ضمانت نامه و عدم تمدید ضمانت نامه بانکی علیرغم مکاتبه صورت گرفته و عدم ارائه گزارش عملکرد

5

بهمنش پرواز

11/2/98

با توجه به عدم ارائه ضمانت نامه بانکی علیرغم مکاتبات صورت گرفته و عدم ارائه گزارش عملکرد

6

ماهان رفسنجان

22/2/98

با توجه به ارائه صورتجلسه اعلام انحلال

7

بانوی سرزمین پارس

22/2/98

با توجه به ارائه صورتجلسه اعلام انحلال

8

مقدم سیر

21/2/98

پیرو حکم تعلیق و صورتجاست کمیسیون فنی ف صدور نامه های اخطار با توجه به اینکه اقدامی در خصوص تطبیق وضعیت شرکت و تمدید و تغییر پروانه بهره برداری صورت نگرفته است

9

طلوع تشریفات

22/2/98

با توجه به عدم ارائه ضمانت نامه بانکی و عدم تمدید پروانه بهره برداری و عدم ارائه گزارش عملکرد و صدور نامه اخطار

10

جام جم پرشیا

22/2/98

با توجه به عدم معرفی مدیرفنی واجد شرایط ( در 5 ماه گذشته ) عدم ارائه ضمانت نامه معتبر، عدم ارائه گزارش عملکرد علیرغم مکاتبه صورت گرفته ( اخطار)

11

آوای سرزمین میترا

22/2/98

با توجه به عدم ارائه ضمانت نامه علیرغم نامه اخطار ،عدم تمدید پروانه بهره برداری ، عدم ارائه گزارش عملکرد

12

عصر گردشگری نوین

22/2/98

با توجه به عدم ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر(علیرغم صدور نامه اخطار) عدم تمدید پروانه بهره برداری ، عدم ارائه گزارش عملکرد

13

تماشا سیر ایرانیان

22/2/98

پیرو حکم تعلیق و با توجه به عدم ارائه ضمانت نامه و عدم ارائه گزارش عملکرد، عدم تمدید پروانه بهره برداری

14

ندای جرس

22/2/98

با توجه به نواقص موجور در پرونده شامل ضمانت نامه ، عدم معرفی مدیرفنی واجد شرایط، عدم تمدید پروانه بهره بر داری و عدم ارائه گزارش عملکرد

15

نصر آسمان

22/2/98

پیرو حکم تعلیق و عدم معرفی مدیرفنی واجد شرایط ، عدم ارائه ضمانت نامه معتبر ، عدم ارائه گزارش عملکرد علیرغم مکاتبات صورت گرفته

16

پل دوستی

11/3/98

با توجه به تقاضای انجام شده درخواست انحلال

17

پاک پرواز ارفع

19/3/98

با توجه به درخواست شرکت مبنی بر انحلال

18

سیر آسمان فراز

25/1/98

با توجه به تعدد شکایات و عدم پاسخگوئی به مکاتبات و عدم اجرای رای کمیسیون فنی و توقیف ضمانت نامه

19

آسمان گشت پرگاس

28/3/98

با توجه به شکایت واصله و عدم جلب رضایت ، توقیف ضمانت نامه و عدم جایگزینی مبلغ

20

پرواز ابریشم

28/3/98

با توجه به درخواست آن شرکت مبنی بر انحلال شرکت

 

 

« فهرست دفاتري كه مجوز فعاليت آنها در سال  1398 لغو گرديده است »

رديف

نام دفتر

تاريخ لغو

دليل لغو مجوز

21

پرواز بی نهایت آترینا

28/3/98

پیرو حکم تعلیق و با توجه به عدم ارائه ضمانت نامه بلاتکلیفی وضعیت مدیرفنی

22

پیشرو سفر گشت

28/3/98

پیرو حکم تعلیق و گزارش فعالیت در زمان تعلیق

23

خشایار سامان آریایی

28/3/98

با توجه به عدم ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر و بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و مدیرفنی

24

رونیکا سیر آریایی

28/3/98

با توجه به درخواست آن شرکت مبنی بر انحلال

25

سایبان سفر کهن

28/3/98

با توجه به بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و مدیرفنی علیرغم مکاتبات

26

صبح پرواز مهر

28/3/98

با توجه به عدم ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر و عدم تمدید پروانه بهره برداری

27

سلامت صبح سپید

28/3/98

پیرو حکم تعلیق و عدم ارائه ضمانت نامه و بلاتکلیفی وضعیت مدیرفنی و محل فعالیت و عدم ارائه گزارش عملکرد

28

افق بال فرشتگان

3/4/98

عدم معرفی مدیرعامل و مدیرفنی و عدم پاسخگویی به مکاتبات

29

سفرهای هزار و یکشب ( شعبه)

16/4/98

 

30

رایکا پرواز

9/5/98

با توجه به درخوااست آن دفتر مبنی بر انصراف از فعالیت

31

آرارات گشت سوان

22/5/98

با توجه به ئرخواست آن شرکت مبنی بر انحلال

32

شادینه گشت

6/5/98

با توجه به بلاتکلیفی وضعیت مدیرفنی و عدم ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی و عدم ارائه گزارش عملکرد

33

ماهان تعطیلات

16/5/98

پیرو حکم تعلیق و بلاتکلیفی وضعیت مدیرفنی و عدم ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی و عدم ارائه گزارش عملکرد

34

پارسا ماد گشت

5/6/97

درخواست شرکت مبنی بر انحلال

 

 

                                          « فهرست دفاتري كه مجوز فعاليت آنها در سال  1397 لغو گرديده است »

 

رديف

نام دفتر

تاريخ لغو

دليل لغو مجوز

1

خط سفر پارس

6/1/97

با توجه به حکم تعلیق برگزاری تور خارج از شئونات اسلامی تور کویر مصر

2

دشت بهشت پرواز

14/1/97

با توجه به عملکرد غیر حرفه ای

3

ابریشم گشت پارس

20/1/97

عدم ارائه ضمانت نامه ، عدم جلب رضایت شاکیان و پیرو حکم تعلیق و اخطار لغو

4

کارون سیر نور

20/1/97

با توجه به عدم ارائه ضمانت نامه و گزارش عملکرد ، بلاتکلیفی وضعیت مدیرفنی

5

صبا و ساغر

20/1/97

پیرو حکم تعلیق و عدم ارائه ضمانت نامه و گزارش عملکرد و عدم جلب شاکی

6

سور و سات سفر

28/1/97

با توجه به بررسی پرونده و حکم تعلیق ،عدم ارائه ضمانت نامه ، عدم تعیین تکلیف صورتجلسات و عدم حضور مدیرفنی در شرکت،بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل ،عدم تمدید پروانه بهره برداری

7

سیاحت مناظر تتیس

28/1/97

پیرو حکم تعلیق و اخطار لغو ،عدم ارائه ضمانت نامه ،بلاتکلیفی وضعیت مدیرفنی ،عدم ارائه گزارش عملکرد از سال 94 تاکنون

8

مستانه پرواز مهر

28/1/97

پیرو حکم تعلیق و اخطار لغو ،بلاتکلیفی وضعیت مدیرفنی و عدم ارائه ضمانت نامه ،عدم ارائه گزارش عملکرد طی 2 سال گذشته

9

کلهر پرواز ایرانیان

28/1/97

پیر حکم تعلیق و اخطار لغو و عدم ارائه ضمانت نامه ،عدم ارائه گزارش عملکرد طی
 2 سال گذشته ،بلاتکلیفی وضعیت مدیرفنی و تعطیلی محل فعالیت

10

رویای شیرین جهان

28/1/97

پیرو حکم تعلیق و نظر به عدم ارائه ضمانت نامه بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل،عدم ارائه گزارش عملکرد

11

آریا فر پرواز

17/2/97

پیرو اخطار و تعلیق و اخطار لغو و عدم ارائه ضمانت نامه ،تعطیلی محل فعالیت و عدم پاسخگوئی به مکاتبات

12

ندای وحدت

17/2/97

عدم ارائه ضمانت نامه ،تعدد شکایات ،عدم جلب رضایت شاکیان و پیرو حکم تعلیق

13

آی سو گشت

17/2/97

پیرو حکم تعلیق و اخطار لغو و عدم  ارائه ضمانت و تعطیلی محل فعالیت

14

خط استوا سعادت

17/2/97

پیرو حکم تعلیق و اخطار لغو و نظر به تعطیلی شرکت بدون اخذ تأییدیه ،عدم ارائه ضمانت نامه،عدم ارائه گزارش عملکرد

15

آریابان طبیعت و فرهنگ

24/2/97

پیرو اخطار و تعلیق و اخطار لغو عدم ارائه ضمانت نامه ،بلاتکلیفی وضعیت مدیرفنی ،عدم ارائه گزارش عملکرد

16

دینا گشت آریایی

24/2/97

پیرو تعلیق و اخطار لغو ،عدم ارائه گزارش عملکرد،عدم تعیین تکلیف وضعیت محل فعالیت و مدیرفنی

17

عرش کمال

24/2/97

پیرو حکم اخطار لغو و تعطیلی شرکت عدم تمدید پروانه ،عدم ارائه گزارش عملکرد

18

ناجی سیر آسیا

24/2/97

عدم ارائه ضمانت نامه بلاتکلیفی وضعیت مدیرفنی ،تعدد شکایات ،عملکرد غیرحرفه ای

19

رویای سفر کادوس

24/2/97

پیرو حکم تعلیق و نظر به بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و مدیرفنی و عدم تمدید ضمانت نامه و با توجه به اخطار لغو

20

نادیا پرواز

5/3/97

با توجه به فعالیت در زمان تعلیق و باستناد گزارش حراست

21

حس خوب سفر

7/3/97

پیرو اخطار لغو ،عدم ارائه ضمانت نامه و عدم جلب رضایت شاکی و عدم تمدید پروانه بهره برداری

22

النا سیر پارس

7/3/97

پیرو تعلیق و اخطار لغو،تعدد شکایات،عدم ارائه ضمانت نامه

23

عرشیا گشت پارس

23/3/97

پیرو حکم تعلیق و عدم جلب رضایت شاکیان

24

آنی گشت تهران

23/3/97

پیرو اخطار تعلیق و اخطار لغو ،عدم ارائه ضمانت نامه ،گزارش عملکرد ،تغییر محل فعالیت و بلاتکلیفی وضعیت مدیرفنی

25

در سفید خا.رمیانه

11/4/97

عدم ارائه ضمانت نامه بانکی و پیرو اخطار لغو و بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل

26

مهیال

27/4/97

با توجه به نواقص موجور در پرونده ،عدم ارائه گزارش عملکرد،عدم تمدید پروانه وتعلیق

27

اوراسیا

27/4/97

با توجه به عدم تطبیق وضعیت،مجوز فعالیت

28

توسعه سفر آریا

12/4/97

پیرو حکم لغو اولیه و حکم تعلیق و تغییر محل فعالیت و عدم ارائه گزارش عملکرد و ضمانت نامه

29

هامون پرواز (شعبه)

3/5/97

عدم ارائه ضمانت نامه بانکی،عدم ارائه گزارش عملکرد،تعطیلی محل بدون تأییدیه

30

میهن دوستان لیدوما

3/5/97

بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و عدم ارائه گزارش عملکرد،تعطیلی و عدم پاسخگوئی بدون اخذ تأییدیه و دو مورد سابقه تعلیق فعالیت

31

سام الیت آیریا

3/5/97

عدم ارائه ضمانت نامه معتبر،تعدد شکایات واصله و پیرو حکم تعلیق

32

آوانگاردز

10/5/97

عدم ارائه ضمانت نامه معتبر،پیرو حکم تعلیق و نامه اخطار و عدم ارائه گزارش عملکرد

33

آوای گردشگران یاس

10/5/97

با توجه به تعدد شکایات واصله و عدم ارائه ضمانت نامه ،پیرو حکم تعلیق و اخطار لغو

34

مانا بال پارس

10/5/97

با توجه به درخواست صاحب امتیاز و انصراف از فعالیت

35

اریکه فارس ایرانیان

10/5/97

با توجه به پلمب محل شرکت توسط مرجع قضایی و بلاتکلیفی مدیرعامل و مدیرفنی و پیرو حکم تعلیق

36

ندا گستر کوثر

10/5/97

عدم تعیین تکلیف وضعیت مدیرفنی و مدیرعامل و عدم ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر و پیرو اخطار

37

هیلدا سیر قرن

10/5/97

درخواست اعلام انحلال شرکت

38

کاخ سپید سفر

22/5/97

با توجه به نواقص موجود در پرونده عدم ارائه ضمانت نامه معتبر و ارائه گزارش عملکرد ، تعطیلی و عدم فعالیت،عدم معرفی مدیرفنی

39

صنوبر دماوند

22/5/97

عدم ارائه ضمانت نامه بانکی،عدم ارائه گزارش عملکرد از سال 93،عدم تمدید پروانه

40

دولتشاد

24/5/97

عدم ارائه ضمانت نامه معتبر،عدم ارائه گزاش عملکرد،عدم تمدید پروانه فعالیت و گزارش تعطیلی محل شرکت بیش از 3 ماه

41

ارسطو پرواز آریان

24/5/97

عدم ارائه ضمانت نامه معتبر،عدم ارائه گزارش عملکرد تعدد شکایات و پیرو حکم تعلیق

42

چوگان گشت صحرا

29/5/97

با توجه به عدم شروع فعالیت دفتر از زمان اخذ مجوز

43

شانا گشت پارس

22/5/97

با توجه به اعلام انصراف از فعالیت شعبه

44

راه ابریشم تخت جمشید

13/5/97

با توجه به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مبنی بر انحلال شرکت

45

جمعه گشت

14/5/97

با توجه به بررسی پرونده و پیرو اخطار و حکم لغو اولیه،ضمانت نامه و عدم جلب رضایت شاکی

46

آویس گشت

7/6/97

عدم ارائه ضمانت نامه ،عدم تمدید پروانه بهره برداری ،عدم ارائه گزارش عملکرد

47

سفیران سیر آذر

7/6/97

عدم تطبیق وضعیت با آئین نامه ،ضمانت نامه،مدیرفنی

48

رهیابان تعطیلات

7/6/97

فروش مالکیت زمانی و صدور حکم تعلیق

49

سلامت سیر کیان

7/6/97

عدم تطبیق وضعیت در خصوص مدیرعامل و مدیرفنی اجرای تورهای زیارتی و پیرو حکم تعلیق

50

همسفران البرز

7/6/97

عدم ارائه ضمانت نامه و عدم ارائه ضمانت نامه و عدم ارائه گزارش عملکرد

51

راگا سیر

7/6/97

عدم ارائه ضمانت بانکی و تعطیلی محل فعالیت

52

سیما گشت اسو

7/6/97

عدم ارائه گزارش عملکرد،تعطیلی و عدم فعالیت طبق گزارش بازدید

53

آراسته سفر آرمانی

7/6/97

عدم ارائه ضمانت نامه بانکی،عدم ارائه گزارش عملکرد و عدم تمدید پروانه بهره برداری

54

ستاره طلایی کهربا

7/6/97

عدم اجرای رای کمیسیون رسیدگی به شکایات،توقیف و ابطال ضمانت نامه شرکت ،عدم ارائه گزارش عملکرد و تعدد شکایات واصله

55

اوج سفر ایرانیان

7/6/97

با توجه به توقیف ضمانت نامه،وجود شکایات ،عدم ارائه گزارش عملکرد،گزارش تعطیلی

56

مروارید دریای جهان

7/6/97

عدم ارائه ضمانت نامه،گزارش عملکرد،تمدید پروانه،عدم تطبیق وضعیت مدیرفنی

57

مرآت گشت پایتخت

14/6/97

عدم  ارائه ضمانت نامه معتبر،عدم ارائه گزارش عملکرد،عدم تمدید پروانه بهره برداری

58

سیر سمان

14/6/97

پیرو حکم تعلیق و عدم تطبیق وضعیت ضمانت نامه و گزارش عملکرد و اخطار

59

سلوی سیر

14/6/97

عدم ارائه ضمانت نامه معتبر و صدور نامه اخطار

60

ساحل گشت

14/6/97

 

61

گشت شور آفرین

14/6/97

بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و مدیرفنی و صدور نامه اخطار جهت تعیین تکلیف

62

بیستون گشت باختر

14/6/97

با توجه به گزارش مدیرفنی و مدیرعامل شرکت ،عدم ارائه گزارش عملکرد،ارائه ضمانت نامه و بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و مدیرفنی از زمان استعفای نامبرده

63

پادینا گشت پرواز

15/7/97

درخواست انحلال شرکت

64

چوبین پرواز

16/7/97

درخواست انحلال شرکت

65

سامان سیر هستی

16/7/97

درخواست انحلال شرکت

66

سلامت سیر کیان

16/7/97

پیرو حکم تعلیق،حکم لغو اولیه،عدم ارائه گزارش عملکرد،بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و مدیزفنی و محل فعالیت و فعالیت خارج از موضوع (اجرای تور زیارتی)

67

دولتشاد

11/7/97

پیرو اخطار و حکم لغو اولیه ، عدم ارائه گزارش عملکرد،ضمانت نامه،تمدید پرونه بهره برداری و تعطیلی و عدم فعالیت

68

چوگان گشت صحرا

11/7/97

پیرو اخطار و حکم لغو اولیه ، عدم فعالیت و تعطیلی محل فعالیت

69

اوج سفر ایرانیان

11/7/97

پیرو حکم لغو اولیه و توقیف ضمانت نامه وجود شکایت ،گزارش عملکرد ، تعطیلی و عدم فعالیت

70

آویس گشت

11/7/97

حکم لغو اولیه ،عدم تمدید پروانه بهره برداری ،ضمانت نامه معتبر، ارائه گزارش عملکرد

71

هیلا گشت

11/7/97

پیرو حکم تعلیق  و لغو اولیه ، عدم ارائه گزارش عملکرد ، ضمانت نامه، عدم تطبیق وضعیت مدیرفنی

72

سام الیت آیریا

28/7/97

پیرو حکم تعلیق و حکم لغو اولیه و رای کمیسیون فنی تجدیدنظر و عدم ارائه گزارش عملکرد فعالیت ، ضمانت نامه معتبر ، عدم جلب رضایت شاکی

73

میهن دوستان لیدوما

28/7/97

پیرو اخطار و حکم لغو اولیه و عدم ارائه گزارش عملکر فعالیت ، تعدد شکایت واصله و بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و عدم پاسخگوئی و تعطیلی بدون اخذ تأییدیه

74

ناجی سیر آسیا

29/7/97

پیرو اخطار و نظر به تعطیلی و عدم فعالیت ، عدم تطبیق وضعیت مدیرفنی ، عدم ارائه گزارش عملکرد فعالیت ، عدم ارائه ضمانت نامه معتبر و عملکرد غیرحرفه ای و تعدد شکایات

75

آسا گشت ایرانیان

6/8/97

نظر به عدم تطبیق وضعیت مدیرعامل ،تمدید پروانه بهر برداری و ارائه گزارش عملکرد

76

آنیتا پرواز تسنیم

6/8/97

پیرو اخطار و عدم ارائه گزارش عملکرد فعالیت ، ضمانت نامه معتبرو عدم تمدید پروانه بهر برداری

77

پنجره آسمان نیلی

6/8/97

پیرو حکم اخطار و نظر به بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل،عدم ارائه گزارش عملکردو عدم ارائه ضمانت نامه معتبر

78

جشنواره گشت جهان

6/8/97

پیرو اخطار ، عدم ارائه گزارش عملکرد،عدم ارائه ضمانت نامه ، تعطیلی و عدم فعالیت

79

شهر سفر

6/8/97

پیرو اخطار لغو و و نظر به عدم اارئه ضمانت نامه معتبر و عدم ارائه گزارش عملکرد

80

طیاره گردون گرد

6/8/97

پیرو اخطار . نظر به بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و مدیرفنی و عدم ارائه گزارش عملکرد فعالیت و عدم ارائه ضمانت نامه معتبر

81

فراز سیر نور

6/8/97

پیرو اخطار و نظر به عدم تطبیق وضعیت مدیر عامل و مدیر فنی ، گزارش عملکرد فعالیت و عدم ارائه ضمانت نامه معتبر

82

مانوک گشت

6/8/97

نظر به تعطیلی و عدم فعالیت طبق گزارش بازدید محل و گزارش مدیرفنی

83

خط سفر پارس

6/8/97

نظر به عدم ارائه ضمانت نامه معتبر علیرغم تعهد ارائه شده

84

درسا سیر پارس

6/8/97

پیرو حکم تعلیق و نظر به فعالیت در زمان تعلیق،عدم ارائه گزارش عملکرد ، عدم ضمانت نامه معتبر و تعدد شکایات واصله

85

دنیا گشت آریایی

6/8/97

پیرو حکم تعلیق و حکم لغو اولیه و عدم ارائه گزارش عملکرد ، بلاتکلیفی وضعیت مدیرفنی عدم تطبیق وضعیت مکان فعالیت

86

راشاک پرواز

6/8/97

پیرو حکم تعلیق و اخطار لغو و نظر به بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و مدیرفنی عدم ارائه گزارش عملکرد

87

ساقی فرات

6/8/97

پیرو اخطار و نظر به بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و ارائه گزارش عملکرد

88

سالم گشت ایرانیان

5/8/97

پیرو اخطار و نظر به بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل ، عدم ارائه ضمانت نامه معتبر و عدم ارائه گزارش عملکرد

89

سیر قاره کهن

6/8/97

پیرو اخطار و نظر به بلاتکلیفی وضعیت مدیرفنی ، عدم ارائه گزارش عملکرد و عدم ارائه ضمانت نامه

90

همشهری

9/8/97

پیرو اخطار و نظر به تعطیلی و عدم فعالیت ، عدم ارائه گزارش عملکرد و ضمانت نانه معتبر

91

رخشان ضیافت آریا

9/8/97

پیرو اخطار و نظر به تعطیلی وضعیت مدیرعامل و عدم ارائه گزارش عملکرد

92

سفرنامه کوروش کبیر

9/8/97

پیرو اخطار و نظر به بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل ،مدیرفنی ، گزارش عملکرد، عدم تمدید پروانه بهره برداری ، عدم ارائه ضمانت نامه معتبر

93

فارسی گشت سبز ایرانیان

9/8/97

پیرو اخطار های صادره و بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و تعطیلی و عدم فعالیت ، عدم ارائه ضمانت نامه معتبر و عدم ارائه گزارش عملکرد

94

فرادید گشت منفرد

9/8/97

پیرو اخطار و نظر به بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و عدم ارائه گزارش عملکرد

95

مسیر پرواز آسمان

9/8/97

پیرو اخطار و نظر به بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و مدیرفنی و عدم ارائه گزارش عملکرد ، عدم ارائه ضمانت نامه معتبر

96

میراث تیراژه

9/8/97

نظر به گزارش محرمانه واصله از مراجع ذیصلاح و پلمب محل شرکت از اداره اماکن( طبق گزارش کارشناس معاونت)

97

طبیعت ایران

9/8/97

پیرو اخطار و نظر به بلاتکلیفی وضعیت مدیر و مدیرفنی ، عدم ارائه گزارش عملکرد ، عدم ارائه ضمانت نامه

98

تهران آسمان خاطره ایرانیان

15/8/97

پیرو اخطار و نظر به بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و مدیرفنی ، عدم ارائه گزارش و عدم تمدید پروانه بهره برداری

99

رویای آبی ایرانیان

15/8/97

پیرو حکم تعلیق و نظر به عدم ارائه ضمانت نامه معتبر و علیرغم تعهدنامه محضری و مکاتبات صورت گرفته

100

دهپویه

19/8/97

پیرو حکم تعلیق و نظر به فعالیت شرکت در زمان تعلیق ( گزارش کارشناس)

101

دیدار گشت ترنم

19/8/97

پیرو اخطار لغو و عدم ارائه گزارش عملکرد و عدم تطبیق وضعیت مدیرفنی و عدم تکمیل ضمانت نامه

102

ساینا بال پرواز

19/8/97

پیرو حکم تعلیق و اخطار لغو و نظر به عدم ارائه گزارش عملکرد،عدم تطبیق وضعیت مدیرفنی ، عدم ارائه ضمانت نامه معتبرو عدم پروانه بهره برداری و تطبیق وضعیت مکان

103

پاک طینت

19/8/97

پیرو حکم تعلیق و اخطار لغو و نظر و نظر به عدم ارائه گزارش عملکرد و عدم ارائه ضمانت نامه

104

اورمزد گشت پارسیان

19/8/97

پیرو اخطار و حکم لغو اولیه و عدم ارائه گزارش عملکرد و ضمانت نامه معتبر وعدم اجرای رای کمیسیون فنی رسیدگی به شکایات

105

ایلیا پرواز قرن

19/8/97

پیرو حکم تعلیق و اخطار لغو و عدم ارائه گزارش عملکرد و عدم تطبیق وضعیت مدیرفنی و عدم تطبیق وضعیت مکان

106

پانی گشت آریا

19/8/97

پیرو حکم تعلیق و اخطار لغو و عدم ارائه گزارش عملکرد و عدم ارائه ضمانت نامه معتبر

107

کامیار گشت

20/8/97

پیرو حکم تعلیق و اخطار و نظر به بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل

108

اریکه فارس ایرانیان

23/8/97

پیرو حکم تعلیق و حکم لغو اولیه و نظر به عدم ارائه گزارش عملکرد ، بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و مدیرفنی

109

بلند آسمان ستاره ثریا

23/8/97

پیرو حکم لغو و نظر به بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و مدیرفنی ، عدم ارائه گزارش عملکرد فعالیت و تغییر مکان فعالیت بدون اخذ مجوز

110

ساحل گشت

23/8/97

پیرو حکم لغو اولیه و حکم کمیسیون فنی تجدیدنظر و نظر به عدم ارائه ضمانت نامه ، عدم ارائه گزارش عملکرد و تعطیلی و عدم فعالیت

111

سفرهای نیلوفرانه ایرانیان

28/8/97

پیرو اخطار لفو و عدم ارائه ضمانت نامه و ارائه گزارش عملکرد و عدم تطبیق وضعیت مدیرفتی

112

سلامت سفر آرتین

28/8/97

پیرو اخطار و نظر به عدم ارائه گزارش عملکرد و عدم تطبیق وضعیت مدیرفنی

113

نگین حجاز سیر

28/8/97

نظر به عدم ارائه ضمانت نامه علیرغم تهعد مکتوب و عدم ارائه گزارش عملکرد و عدم تمدید پروانه بهره برداری

114

ره گستر کمال سعادت

28/8/97

بازگشت به درخواست آن شرکت مبنی بر انحلال مجوز و نظر به عدم ارائه گزارش عملکرد

115

رهام کاشانه پارسیان

28/8/97

بازگشت به درخواتس شرکت مبنی بر انحلال شرکت و عدم تطبیق وضعیت مدیرعامل و مدیرفنی و عدم  ارائه گزارش عملکرد

116

بدر منور

28/8/97

پیرو حکم لغو رای کمیسیون فنی تجدیدنظر جهت تطبیق وضعیت شرکت با آئین نامه و نظر به عدم ارائه گزارش عملکرد ، عدم  ارائه درخواست تمدید پروانه بهره برداری و عدم جلب رضایت شاکیان  فعالیت در زمینه تورهای زیارتی

117

جزر و مد گشت

28/8/97

پیرو اخطار و نظر به عدم ارائه ضمانت نامه معتبر و عدم ارائه گزارش عملکرد

118

سپهرداد سیر

28/8/97

نظر به عدم ارائه ضمانت نامه معتبر و عدم ارائه گزارش عملکرد و عدم تطبیق وضعیت